Verzet of klacht bij de Huurcommissie kan helpen

12 december 2022

Begin dit jaar berichtten wij over de voortvarendheid van de Huurcommissie. Steeds vaker krijgen huurders via een zogenaamde voorzittersuitspraak sneller dan voorheen een oordeel. Ons compliment voor de versnelling werd zelfs geciteerd in het jaarverslag van de Huurcommissie 2021. Snelheid is goed en belangrijk en de werkwijze heeft geholpen in veel zaken. Maar snelheid moet natuurlijk niet ten koste gaan van zorgvuldigheid. De ervaring van huurders zijn dan ook niet allemaal positief. Daar is soms iets aan te doen.

Door de snelheid van uitspraken ontstaan ook fouten. Dan kan het de moeite lonen een rapportage en de voorzittersuitspraken die daarop is gebaseerd aan te vechten. Huurders en verhuurders kunnen in verzet tegen de voorzittersuitspraak. De Huurcommissie houdt de zaak dan nog eens tegen het licht. Dat verzet moet je wel binnen drie weken na de voorzittersuitspraak indienen. Deze mogelijkheid staat overigens ook duidelijk vermeld in de uitspraak.

Aan de bel trekken

Soms gaat er procedureel iets fout. Zo is voorgekomen dat tijdens een zitting het hele Rapport van Voorbereidend Onderzoek ontbrak. Dan moet de zaak natuurlijk opnieuw worden ingepland en dat is voor niemand leuk. Ook is het voorgekomen dat zaken om de een of andere reden tussen wal en schip vielen. We zagen een zaak waarin de huurder na een zitting nog 36 weken moest wachten voordat er een uitspraak kwam. We proberen dat soort situaties te voorkomen door tijdig aan de bel te trekken als we een probleem signaleren. Dat helpt vaak in het weer op de rails krijgen van een zaak.

Klacht of verzet?

Fouten kunnen natuurlijk voorkomen. Als huurder of verhuurder kun je daarom ook een klacht indienen bij de Huurcommissie. Dat kan via een online formulier of per brief. Een klachtencoördinator behandelt je klacht en in speciale gevallen wordt de klachtadviescommissie ingeschakeld. Besef wel dat een klacht niet is bedoeld om inhoudelijk bezwaar te maken tegen een uitspraak voor de Huurcommissie. Om te proberen een uitspraak inhoudelijk te corrigeren moet je gebruik maken van de optie tot verzet bij de Huurcommissie of beroep bij de kantonrechter.

Hulp bij indienen van een verzoek

Het is belangrijk om bij het indienen van een procedure goed te letten op de vereisten die de Huurcommissie stelt. Dat voorkomt problemen. Heb je hulp nodig bij een procedure bij de Huurcommissie, duurt het erg lang voor je iets hoort of heb je vragen over het indienen van een klacht? Als huurder kun je Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Haarlem contact opnemen met !WOON.

Gebreken aan de woning en nulpunten – huurverlaging

Artikel delen:

!WOON