Belangrijk punt over digitaal vergaderen in de VvE

03 januari 2024

Sinds 1 februari 2023 is het niet langer formeel toegestaan om digitaal te vergaderen. De corona noodwet die dit mogelijk maakte, is vervallen. De nieuwe wet ‘Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen’ zal digitaal vergaderen weer toestaan. Die wet is er alleen nog niet. Hij zit nog in de ambtelijke procedure en de exacte ingangsdatum is nog niet bekend.

Nietige besluiten in de VvE: wat u moet weten

Het gevolg is dat besluiten genomen tijdens digitale vergaderingen na januari 2023 feitelijk nietig zijn. Nietige besluiten hebben geen juridische waarde en het is niet verplicht er aan te voldoen. Zolang er geen discussie is over de genomen besluiten hoeft dit geen probleem te geven.  Ontstaat er wel discussie, dan kan een eigenaar zich beroepen op de nietigheid van het besluit en het naast zich neer leggen.

Bevestiging van besluiten in de VvE: voorkom discussies

Het is daarom aan te raden om tijdens een fysieke vergadering de eerder genomen digitale besluiten opnieuw te bevestigen. Dit schept duidelijkheid voor alle betrokkenen en voorkomt mogelijke discussies over de geldigheid van de genomen besluiten.

Webinars over VvE’s

Ook in 2024 organiseert !WOON weer de populaire webinars waarbij u uw kennis over VvE’s kunt vergroten. Bekijk onze agenda en meld u aan.

 

Artikel delen:

!WOON