Nieuw Meldpunt Problemen met Verhuurders Zaanstad

24 januari 2024

Sinds 8 januari kunnen ook bewoners van Zaanstad terecht bij !WOON. We voeren voor de gemeente het Meldpunt Problemen met Verhuurders uit. Denk bijvoorbeeld aan klachten over te hoge servicekosten, intimidatie door de verhuurder, een te hoge waarborgsom of  bemiddelingskosten. Elke maandag is er een inloopspreekuur in De Bieb in Zaandam van 14:00-16:00 uur en bewoners kunnen ons mailen en bellen naar onze telefonische frontdesk.

Op het inloopspreekuur kan de huurder het probleem melden. Wij kijken naar de informatie die door de melder wordt aangeleverd, zoals een huurovereenkomst en correspondentie tussen (aankomende) huurder en verhuurder/bemiddelaar. We doen zo nodig navraag bij de verhuurder of bemiddelaar. Als hieruit blijkt dat de melding gegrond is geven we dat door aan de gemeente. We adviseren de huurder wat deze eventueel zelf kan ondernemen.

Wet Goed Verhuurderschap

De gemeente kan handhaven op grond van de Wet Goed Verhuurderschap. Bij overtreding van de regels kan de gemeente eerst een waarschuwing geven en verzoeken het probleem op te lossen. Gebeurt dat niet dan kan de gemeente een boete opleggen aan de verhuurder. Bij herhaalde overtreding gaat de boete omhoog en komt de naam van de verhuurder in een publiek register zoals in de wet is geregeld. Als onderdeel van de wet heeft elke gemeente vanaf 1 januari 2024 een meldpunt voor problemen met verhuurders.

Voor wie?

Het meldpunt is voor alle huurders.  De gemeente adviseert huurders van een corporatiewoning om eerst contact te zoeken met de klachtencommissie van de woningcorporatie. De gemeente heeft namelijk niet de bevoegdheid om te handhaven op de corporaties. Bewoners kunnen bij twijfel overleggen met een medewerker van !WOON. Soms kan ook een procedure bij de Huurcommissie een oplossing bieden en wij helpen u dan op weg.

Contact

Huurders uit Zaanstad kunnen elke maandag van 14.00 – 16.00 uur terecht in De Bieb op Westzijde 170 A.

U kunt ook bellen naar 020 5230 130 of een mail sturen naar zaanstad@wooninfo.nl

Artikel delen:

!WOON