Schimmel, slechte isolatie en toch geliberaliseerd

Bewonerscommissie Sierplein en medewerkers !WOON met minister Hugo de Jonge

29 januari 2024

Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel dat het evenwicht op de woningmarkt een beetje terug kan brengen. De Wet Betaalbare Huur zorgt dat een groter deel van de woningen onder de huurprijsbescherming valt. Zeker in Amsterdam is dat hard nodig, want sinds de WOZ waarde in de puntentelling zit kunnen de meeste huurwoningen bij nieuwe verhuur in de geliberaliseerde sector komen. Dan geldt geen maximale huurprijs. De bewoners kunnen ook niet naar de Huurcommissie om slecht onderhoud en hoge servicekosten aan te kaarten.

Bewonerscommissie Sierplein en medewerkers !WOON met minister Hugo de Jonge.

Eind vorig jaar kwam Minister Hugo de Jonge met een delegatie ambtenaren van het ministerie op werkbezoek in Amsterdam. Ze bezochten een woning aan het Sierplein in Nieuw-West. Aan de hand van de puntentelling toonden we aan hoe zelfs deze eenvoudige, relatief kleine en vrijwel niet geïsoleerde eind jaren-50 woning geliberaliseerd verhuurd wordt. De verpleegkundige die er woont heeft dan ook grote moeite de hoge huur op te brengen, maar ze heeft geen keuze. Met de nieuw Wet Betaalbare Huur zou deze woning in de middenhuur vallen.

De woning is bovendien slecht onderhouden. Er is vochtdoorslag, schimmel, een ondergelopen berging in de kelder en een oude geiser. Dat geldt ook voor de andere woningen in het blok, dus de leden van de bewonerscommissie lichtten toe hoe ze de grootste moeite hebben om de particuliere verhuurder tot actie te bewegen. Die verschuilt zich weer achter de Vereniging van Eigenaren waar hij zelf een meerderheidsbelang in heeft. De zaak ligt inmiddels bij de rechter. Met de nieuwe wetgeving zouden de huurders weer de veel laagdrempeliger toegang tot de Huurcommissie krijgen.

De minister was blij om te zien hoe belangrijk dit wetsvoorstel is in de praktijk en om te spreken met mensen om wie het écht gaat.
Hopelijk geeft de Tweede Kamer snel groen licht voor dit voorstel dat de spanning op de woningmarkt een beetje verlicht.

Huurprijzen woonruimte

Artikel delen:

!WOON