Verhuurder ‘Bob’ regelt zaken met gedupeerde huurders

08 januari 2024

De afgelopen jaren ontvingen we tientallen klachten over een verhuurder. Daarin kwam telkens terug dat hij in strijd met de wet bemiddelingskosten in rekening bracht en stelselmatig de borg niet terugbetaalde. Hij verhuurde kamers in tientallen woningen, vaak tijdelijk. Dit verhuurmodel met veel doorstroming met veel nieuwe huurders leverde ook steeds extra inkomsten van bemiddelingskosten en borg. Ook lagen de huurprijzen soms veel hoger dan het maximum volgens het puntenstelsel voor onzelfstandige woonruimte. Daar is nu een einde aan gekomen.

Over deze verhuurder, laten we hem ‘Bob’ noemen, hebben we eerder uitvoerig geschreven op onze site. We riepen gedupeerde huurders op zich bij ons te melden. We hielpen hen met juridische actie om het teveel betaalde terug te halen. Dat betekende niet dat Bob zijn leven beterde: hij bleef onterecht “bemiddelingskosten” in rekening brengen. Ook het niet terugbetalen van de waarborgsom droeg bij aan zijn verdienmodel.

Door onze publicaties kreeg Bob een reputatie waar hij blijkbaar meer en meer last van kreeg. De artikelen over Bob riep vragen op bij (toekomstige) zakenpartners, maar ook bij zijn familie. In 2022 nam de advocaat van Bob contact op met !WOON. Hij liet weten dat Bob spijt had van het  duperen van zijn huurders, dat hij nu zijn leven wilde beteren en zodoende alle gedupeerde huurders financiële genoegdoening wilde geven. Als tegenprestatie wilde hij dan dat !WOON de publicaties op de site zou verwijderen.

Dat wilden we alleen doen als hij alle benadeelde huurders volledig zou compenseren. We hebben alle ons bekende huurders en ex-huurders van deze verhuurder en woningbemiddelaar nog eens aangeschreven om hen te informeren en eventuele claims in te dienen. Hierna hebben we de gegevens en claims van 13 gedupeerde huurders aan de advocaat overhandigd. Verhuurder Bob heeft toegezegd alle claims te voldoen en deze naar tevredenheid van de huurders af te handelen.

Nu hebben we geconstateerd dat dit inderdaad is gebeurd. We hebben onze eerdere publicaties over Bob verwijderd. Als er zich nog andere gedupeerde huurders bij !WOON melden zullen we hun gegevens ook naar de advocaat sturen. We verwachten dat Bob zijn leven daadwerkelijk heeft verbeterd en dat we geen klachten meer over hem zullen ontvangen.

Bemiddelingskosten, te hoge huur, borg niet terug?

Heb jij bemiddelingskosten moeten betalen aan je verhuurder of een andere partij, of wacht je al tijden op je borg? Of betaal je teveel huur voor je kamer? Neem dan  contact met ons op. 

Check je recht als huurder

Artikel delen:

!WOON