Geen inzage in de financiën van de VvE?

08 februari 2024

Stel je eens voor: je woont in een kleine VvE waarvan één woning wordt verhuurd. De overige (nieuwe) bewoners zien deze eigenaar nooit. Hij komt niet naar vergaderingen en reageert ook niet op berichten in de WhatsApp groep van de VvE. Dan is er nog iets, hij is het enige bestuurslid van de VvE en daarom beheert hij de financiën en de bankrekeningen. Hoe de VvE er financieel voorstaat is onbekend. Op de mat ligt een aanmaning van de opstalverzekering. Wat kunnen de eigenaren doen?

Met deze vraag nam een eigenaar-bewoner uit de Amsterdamse binnenstad contact op. Ondanks herhaalde pogingen lukte het niet om contact te krijgen met het bestuur. Een aanmaning van de verzekeraar dreigt en de eigenaren willen natuurlijk voorkomen dat het pand én hun woningen straks niet verzekerd is. Wat adviseert !WOON in zo’n geval?

Vergadering organiseren

De eerste stap is een schriftelijk verzoek aan het bestuur om op korte termijn een vergadering te organiseren. Tijdens deze vergadering kan de openstaande factuur besproken worden en kunnen zorgen omtrent de financiën worden geuit. Eventueel kunnen de andere eigenaren ook bestuurslid worden? Einddoel is uiteraard dat alsnog tot betaling van de openstaande factuur wordt overgegaan én dat inzage in de financiën wordt verstrekt.

Ontsla het oude en benoem het nieuwe bestuur

Blijft het wederom stil? Dan mogen de eigenaren zelf, zonder medewerking van het bestuur, een vergadering organiseren. Hiervoor gelden strikte regels en die per VvE kunnen verschillen. Raadpleeg daarom altijd de eigen splitsingsakte.

In de zelf georganiseerde vergadering kan een besluit worden genomen over een nieuw bestuur (het oude ontslaan, het nieuwe benoemen) en op die manier krijgt het nieuwe bestuur toegang tot de financiën. Vergeet niet om de oude bestuurder uit te schrijven en de nieuwe bestuurder in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Begroting en jaarrekening verplicht

Het is voor de VvE noodzakelijk om inzicht te hebben in de financiën. Het bestuur stelt daarom jaarlijks een begroting en jaarrekening op. De vergadering stelt de begroting vervolgens vast. De begroting bepaalt de maandelijkse ledenbijdrage. Na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening. Hierin staat hoeveel geld is uitgegeven. De exploitatierekening stelt de vergadering vast en bepaalt de definitieve ledenbijdrage.

Webinar VvE: Financiën op 11 maart

Meer weten? Meld je (gratis) aan voor het webinar ‘Financiën’ op maandag 11 maart.

Na het webinar weet je:

  • Welke kosten gemeenschappelijk zijn en wat jouw aandeel daarin is
  • Wat er in de begroting en jaarrekening staat
  • Hoe de financiële stukken worden gecontroleerd
  • Hoe de VvE kan omgaan met wanbetalers

Aanmelden

Artikel delen:

!WOON