Team Sterke Buurten partner Sociaal Lectoraat HvA

16 februari 2024

!WOON is maatschappelijk partner van het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Dat onderzoekt welke kennis en vaardigheden sociaal werkers nodig hebben om sociale uitsluiting van stadsbewoners tegen te gaan. De samenwerking loopt via Team Sterke Buurten van !WOON.

De communitybuilders van Team Sterke Buurten werken met groepen bewoners, in de stadsdelen Zuidoost, Noord en Nieuw-West. De bewoners willen meebeslissen bij processen en veranderingen in hun buurt. Dit doen zij onder andere door bijeenkomsten te organiseren met actieve bewonersgroepen in de buurt.

Slotbijeenkomst: Hoe verschraald zijn buurt- en basisvoorzieningen in Amsterdam en Zaanstad? 

Vanuit het partnerschap droeg Team Sterke Buurten bij aan de slotbijeenkomst dat door Het Kenniscentrum Ongelijkheid. Het Kenniscentrum is een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Amsterdam en de vier kennisinstellingen in de stad: Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam en Inholland. Zij hebben onderzoek gedaan naar ‘verschraalde voorzieningen’ in de buurten,  Osdorp-midden in Amsterdam en Kogerveldwijk in Zaanstad.

Op het platteland en in de buitenwijken van de stad staat het voorzieningenniveau onder druk. Voor het platteland is dat inmiddels goed gedocumenteerd. Maar hoe zit dat nu precies in de aandachtswijken van de stad? Deze vraag is de afgelopen twee jaar uitgezocht door onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam voor de Metropoolregio Amsterdam en Amsterdam en Zaanstad in het bijzonder.

Op donderdag 29 februari vond de slotbijeenkomst van dit onderzoek plaats. Tijdens de bijeenkomst zijn de resultaten gedeeld, is de praktijkkant besproken en is vooruitgeblikt naar een mogelijk vervolg. Daarnaast is de Atlas van Voorzieningen gelanceerd.

Buurten in ontwikkeling

Artikel delen:

!WOON