Verlengd tijdelijk contract: hogere huur geldt niet

07 februari 2024

De verhuurder van een complex jongerenwoningen in Amsterdam verlengt de tijdelijke huurovereenkomsten. Dat gebeurde door de huurders een beëindigingsovereenkomst te laten tekenen. Daarin is verlenging van de tijdelijke overeenkomst met een periode van enkele maanden tot een jaar geregeld. De huur gaat tot € 200 per maand omhoog en huurder moet toezeggen na die verlenging de woning te ontruimen. Deze constructie is in strijd met de wet. De kantonrechter ziet dit als verlenging van het contract, dat daardoor voor onbepaalde tijd wordt. Tevens wordt de  huurverhoging teruggedraaid. Bij een verlenging kan geen nieuwe huurprijs worden bedongen. Bovendien verklaart de rechter het beding in het contract dat de jaarlijkse huurverhoging regelt ongeldig. Huurders hoeven daarom alleen de aanvangshuur te betalen en niet de huurverhogingen.

De rechter ziet de overeenkomst tot beëindiging als een contractverlenging. Een contract kan namelijk pas ná ingang met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Door de verlenging is er sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Hogere huur bij verlenging contract ongeldig

Wat de huurverhoging bij verlenging van het contract betreft oordeelt de rechter dat een wijziging van de huurprijs enkel op grond van een geldig beding in de overeenkomst over wijziging van de huurprijs mogelijk is. Een huurprijsverhoging als voorwaarde voor verlenging kan niet. Doordat de afspraak niet volgens de wet tot stand is gekomen, geldt de huurprijsverhoging niet.

Geen jaarlijkse huurverhoging: clausule in contract ongeldig

De rechter vernietigt de huurindexeringsclausule. Doordat de verhuurder een opslag van 5% op inflatie heeft opgenomen in het contract zonder geldige grond o, is het onredelijk. Ook overigens voldoet het beding niet aan de gestelde voorwaarden. Het beding wordt vernietigd en huurders hoeven alleen de aanvangshuurprijs te betalen.

Per 1 juli 2024 niet zomaar meer een tijdelijk contract

De verhuurder in kwestie zegt dat ze de huurders tegemoet wilde komen met de verlenging. Nu dat juridisch op deze manier niet mogelijk blijkt zijn ze gestopt met de constructie. Vanaf 1 juli 2024 kan door een wijziging van de wet niet zomaar meer een tijdelijk huurcontract afgesloten worden. Dat geeft huurders een stuk meer zekerheid en dit soort problemen zijn dan van de baan.

Uitspraak:  W23-035 Wembley

Welk soort huurcontract?

 

Artikel delen:

!WOON