Mag ik zelf een vergadering organiseren in mijn VvE?

04 maart 2024

Veel woningen in Amsterdam maken onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaren (VvE). De (vergadering van de) VvE is dé plek waar gesproken wordt over het onderhoud van en verbeteringen aan het gebouw. Maar, wat moet je doen als de VvE niet vergadert? Met deze vraag nam een eigenaar-bewoner uit Amsterdam-Oost contact op met !WOON.

Iedere VvE hoort een bestuur te hebben. De taken, verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur staan in het splitsingsreglement van de VvE. Deze taken kunnen per VvE verschillen, maar zijn op grote lijnen hetzelfde. Denk aan het opstellen van de jaarlijkse begroting, het verstrekken van informatie aan de notaris bij verkoop en het organiseren van de (jaarlijkse) vergadering.

Vergadering van eigenaren

De VvE vergadert minimaal één keer per jaar. Vaker mag natuurlijk, maar hoeft niet. Het bestuur nodigt alle leden uit en stelt de agenda op. Een belangrijke taak, omdat de vergadering van eigenaren het ‘hoogste orgaan’ is binnen de VvE. Dáár beslissen de eigenaren samen over het gebouw.

Strenge regels

In het splitsingsreglement van de VvE staan regels over het organiseren en bijwonen van de vergadering. Denk aan regels rondom het versturen van de uitnodiging, het opstellen van de agenda, de besluitvorming en verslaglegging. De regels kunnen per VvE verschillen. Het is daarom belangrijk om altijd goed te controleren welke regels er precies gelden in jouw VvE.

Als de vergadering uitblijft

Helaas gebeurt het soms dat een VvE niet vergadert. Dit zien we in de praktijk voornamelijk bij kleine VvE’s met maar een paar appartementsrechten. Zaken worden informeel geregeld, zonder correcte besluitvorming en verslaglegging. Dat kan in de toekomst problemen opleveren, bijvoorbeeld als discussie ontstaat over achterstallige ledenbijdrage of als de verleende toestemming voor een uitbouw in twijfel wordt gebracht.

Zelf een vergadering organiseren

In eerste instantie is het bestuur de partij om een vergadering te organiseren. Gebeurt dit niet, dan staat in de meeste splitsingsreglementen dat op verzoek van 10% van de stemmen het bestuur een vergadering moet organiseren. Voldoet het bestuur niet aan het verzoek? Dan mag de eigenaar/mogen de eigenaren zelf een vergadering uitschrijven. Controleer altijd welke specifieke regels in jouw VvE gelden.

Webinar Vergaderen op 26 maart 2024

Op 26 maart organiseert !WOON een gratis webinar over de vergadering van eigenaren. Tijdens het webinar leer je:

  • Hoe je een vergadering organiseert
  • Waar staat hoeveel stemmen iedere eigenaar kan uitbrengen
  • Welke soort besluiten er zijn
  • Welke regels er gelden over volmachten, de presentielijst en stemonthoudingen
  • Wat je kunt doen als je het niet eens bent met de beslissing van de vergadering

Aanmelden

Artikel delen:

!WOON