Volmacht voor de vergadering van de VvE

20 maart 2024

Het vergaderseizoen voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) is weer begonnen. De tijd van het jaar waarin de jaarrekening wordt besproken, eigenaren discussiëren over onderhoud en bewoners wellicht praten over verduurzamen van het gebouw. De vergadering van eigenaren is de plek om al deze onderwerpen te bespreken. Het bestuur organiseert de vergadering en verstuurt de uitnodiging. Alle eigenaren zijn welkom en kunnen op de vergadering stemmen. Wat doe je als je zelf niet naar de vergadering kunt?

Volmacht

Iedere eigenaar mag iemand machtigen om namens hem de vergadering bij te wonen en te stemmen. Zo gaat je stem niet verloren. Zorg ervoor dat je gevolmachtigde weet hoe hij namens jou moet stemmen, ook als er meerdere onderwerpen op de agenda staan. Geef aan met welke besluiten je instemt en waar je het niet mee eens bent.

Het bestuur mag ook als gevolmachtigde optreden, tenzij het splitsingsreglement dit verbiedt. Geef ook als je het bestuur machtigt aan hoe jij per besluit stemt.

Quorum

Afhankelijk van het (model)splitsingsreglement geldt voor alle of sommige besluiten een minimale opkomst, het quorum. Zijn er onvoldoende stemmen op de vergadering aanwezig, dan gaat de vergadering niet door. Het bestuur organiseert dan een tweede vergadering. Met voldoende stemmen op de eerste vergadering voorkom je de tweede vergadering. Stemmen via volmachten tellen ook mee voor het quorum. Daarom vraagt het bestuur doorgaans om een machtiging af te geven als je zelf niet aanwezig bent.

Webinar VvE: Vergaderen

Op 26 maart 2024 organiseert !WOON een webinar over de vergadering van eigenaren. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website.

Na het webinar weet je:

  • Hoe je een vergadering organiseert
  • Waar staat hoeveel stemmen iedere eigenaar kan uitbrengen
  • Welke soort besluiten er zijn
  • Welke regels er gelden over volmachten, de presentielijst en stemonthoudingen
  • Wat je kunt doen als je het niet eens bent met de beslissing van de vergadering

Is een presentielijst nodig bij een vergadering van de VvE?

Artikel delen:

!WOON