Wat zijn de rollen van een VvE bestuur?

29 april 2024

Of de Vereniging van Eigenaren (VvE) nu groot is of klein, er hoort een bestuur te zijn. Bij kleine VvE’s is er vaak maar één bestuurslid. Bij grote VvE’s soms meerdere. De VvE kan daarnaast ook een beheerder inhuren en zo een deel van de bestuurstaken uitbesteden. Het bestuur heeft namelijk veel taken en bevoegdheden.

Hoe zit dat nou met het bestuur? Welke rollen zijn er? Wat is een administrateur? En wie zit er in het bestuur? Daarover krijgen we geregeld vragen.

De term administrateur

Sporadisch horen we hem nog voorbijkomen, de term administrateur. Wie wordt hiermee bedoeld? Het betreft een oude benaming voor het bestuur. Bij VvE’s met model(splitsings)reglementen uit 1973 en 1983 wordt deze benaming nog gebruikt. Later is overgegaan op de term bestuur of bestuurder(s).

Het aantal bestuursleden

Meestal, zeker bij kleine VvE’s, bestaat het bestuur uit één persoon, tenzij de statuten bepalen dat het er twee of meer zijn. Controleer je eigen splitsingsreglement, want er kunnen namelijk afwijkende regels in staan. Bestaat het bestuur uit meerdere personen? Dan hebben de bestuurders ieder een eigen rol.

De rollen van het bestuur

Het bestuur bestaat dan uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De voorzitter is het gezicht van de VvE en vaak ook voorzitter van de vergadering. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën en heeft toegang tot de bankrekening van de VvE. Het opstellen van de jaarrekening en begroting zit ook in zijn takenpakket. De secretaris zorgt voor de interne en externe communicatie.

Bestuurders zijn vaak je buren

De meeste bestuursleden zijn actieve bewoners die zich vrijwillig inzetten voor de VvE. Zij wonen vaak ook in het gebouw en zijn je buren. Ze nemen een flinke taak op zich als bestuurslid van de VvE, met alle formele taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen. Om hen te beschermen kan de VvE een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Zo zijn de bestuursleden gedekt bij (menselijke) fouten.

‘Voorzitter’ van de VvE

Soms gebeurt het dat iemand zichzelf ‘voorzitter van de VvE’ noemt. Dit is verkeerd verwoord, omdat de voorzitter van de VvE niet bestaat. Iemand is of voorzitter van het bestuur en/of voorzitter van de vergadering. De VvE heeft geen voorzitter.

De beheerder

Een beheerder is een externe partij die tegen betaling taken en werkzaamheden van de VvE en het bestuur overneemt. De beheerder wordt, net als het bestuur, door de vergadering benoemd en ontslagen. Het is aan de VvE zelf om te bepalen of alle taken of slechts een deel van de taken wordt overgenomen. Hierbij weegt het financiële plaatje vaak ook mee. In de praktijk zien we dat met name grote VvE’s kiezen voor een beheerder. Er is simpelweg te veel werk voor een vrijwillig bestuur.

Webinar op 10 juni

Wil je weten wat de taken en verplichtingen van de bestuursleden zijn of hoe benoeming en ontslag werkt? Meld je dan aan voor het webinar bestuur en beheer op 10 juni 2024. Deelname is gratis.

Webinar VvE: Bestuur en Beheer (juni 2024)

 

Artikel delen:

!WOON