Bestuur heeft machtiging nodig VvE voor rechtszaak

10 mei 2024

Voor veel woningeigenaren en bestuursleden is het een ver-van-mijn-bedshow: een rechtszaak. Helaas komt het toch met enige regelmaat voor dat de Vereniging van Eigenaren (VvE) naar de rechter stapt. Bijvoorbeeld bij een betalingsachterstand van één van de leden of een illegale verbouwing van een bewoner. Het bestuur speelt bij rechtszaken een belangrijke rol. Hoe zit dat?

In alle model(splitsings)reglementen staat dat het bestuur een machtiging van de vergadering nodig heeft voor (kort gezegd) het voeren van een rechtszaak. Hoe zit het nou precies met die machtiging? Is het voldoende om het bestuur te machtigen voor alle mogelijke toekomstige rechtszaken?

Geen algemene machtiging

Nee, oordeelde de rechtbank Noord-Holland afgelopen februari. Een algemene machtiging is volgens de rechter niet mogelijk. Het bestuur moet de vergadering per rechtsvordering om een machtiging vragen. ‘Dat het bestuur de vereniging onbeperkt en onvoorwaardelijk mag vertegenwoordigen is bij een vereniging van eigenaars namelijk niet wenselijk’ schrijft de rechtbank in het vonnis. Dat komt onder meer doordat de kosten van een rechtszaak door alle leden samen worden gedragen. Een blanco machtiging voor iedere toekomstige rechtszaak kan tot hoge kosten leiden voor de leden en ‘onvoorzienbare consequenties’ hebben voor het budget van de VvE. De rechtbank schrijft: ‘De Alv dient per zaak te beslissen of het het bestuur toegestaan wordt een rechtsvordering in te stellen die buiten het normale incasso-besluit valt.’

Hoe zit het met incasso?

Een incassoprocedure is nodig als een eigenaar zijn ledenbijdrage niet of niet volledig aan de VvE betaalt. Het is verstandig om de achterstallige betalingen zo spoedig mogelijk te incasseren. Zo loopt de achterstand niet onnodig op en is de kans groter dan de eigenaar de achterstand binnen afzienbare tijd alsnog betaalt.

In alle model(splitsings)reglementen staat voor welke rechtszaken het bestuur een machtiging nodig heeft én wanneer het bestuur zonder machtiging mag handelen. VvE’s met modelreglemenet 2006, 2017 en 2021 mogen zonder machtiging van de vergadering een incassoprocedure starten. Besturen van VvE’s met modelreglement 1973, 1983 en 1992 vragen ook bij een incassoprocedure om akkoord van de vergadering.

Webinar VvE: Bestuur en Beheer

Vond je dit een interessant onderwerp en wil je meer weten over het besturen van een VvE? Meld je dan aan voor het webinar bestuur en beheer op 10 juni 2024. Deelname is gratis.

Bestuur & beheer van de VvE

Artikel delen:

!WOON