Welke sancties kan de VvE opleggen?

03 juni 2024

Overtredingen binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn er in allerlei gradaties. Van de buurvrouw die haar woning als yoga studio gebruikt tot loslopende honden in de binnentuin. En van geluidshinder tot bedreigingen en geweld. Welke middelen kan de VvE inzetten om het tot een halt te roepen?

De VvE kan bij overtredingen een boete opleggen of -in hele ernstige gevallen- overgaan tot ontzegging van het gebruik. Welke regels er gelden en hoe de VvE hierover beslist staan in de splitsingsakte en het bijbehorende (model)splitsingsreglement. De regels kunnen per VvE verschillen en het is daarom van groot belang om te controleren welke regels er in jouw pand of complex gelden.

Boete

De VvE kan een boete opleggen bij een overtreding. Bijvoorbeeld een eigenaar die het trappenhuis gebruikt als vuilnisbelt, de woning verbouwt tot hotel of verhuurt zonder getekende huurdersverklaring. De hoogte van de boete verschilt per situatie en per VvE.

Veel VvE’s mogen zelf de hoogte van de boete bepalen. Het is dan verstandig om een boeteregeling in het huishoudelijk reglement op te nemen. Zo hoeft er niet bij iedere overtreding vergaderd te worden, voorkom je willekeur en is het voor alle bewoners duidelijk welke bedragen zijn afgesproken.

Ontzegging gebruik

Is een overtreding zeer ernstig dan kan een VvE ook het gebruik van een privé gedeelte en/of het gebruik van de gemeenschappelijke delen ontzeggen. Deze sanctie is alleen mogelijk in extreme gevallen. Ernstige overtredingen zijn bijvoorbeeld onbehoorlijk gedrag naar andere eigenaren of huurders zoals bedreiging of intimidatie.

Deze zware sanctie kan alleen worden ingezet als er sprake is van opzet en langdurige overtreding of buitengewoon onbehoorlijk gedrag. De VvE heeft niet de bevoegdheid het eigendom te ontnemen, maar kan in uitzonderlijke gevallen het gebruik van het eigendom aan banden leggen.

Dossieropbouw

Documenteer de overtredingen nauwkeurig. Zorg voor een goed dossier met bewijsstukken. Komt het tot een rechtszaak, dan is dit dossier van groot belang. Als de overtreding onvoldoende kan worden bewezen of als de VvE niet de juiste stappen volgt, kan de boete of de ontzegging van het gebruik ongedaan gemaakt worden.

Webinar VvE: Overtredingen

Vond je dit een interessant onderwerp en wil je meer weten over overtredingen binnen de VvE? Meld je dan aan voor het webinar overtredingen op 24 juni. Deelname is gratis. Tijdens het webinar bespreken we wat de te nemen stappen zijn bij het opleggen van een boete of ontzegging van gebruik.

Webinar VvE: Overtredingen (juni 2024)

Artikel delen:

!WOON