Kosten vastrecht warmtenet 2024 iets lager

warmtebuizen bij een woning in de Wildemanbuurt

02 juli 2024

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het maximale vastrecht voor warmtenetten voor heel 2024 met maximaal €36 inclusief btw verlaagd. Warmteleveranciers mogen zelf bepalen hoe dit in de energierekening verwerkt wordt.  Zij zullen hun klanten hierover informeren. Mogelijk verlagen ze de komende maanden het voorschot met enkele euro’s, of ze verrekenen het verschil later in de jaarafrekening. In ieder geval mag de warmteverbruiker dit jaar niet meer dan het nieuwe maximumtarief betalen.

Aanpassing tarieven

De herstelde maximumtarieven voor het vastrecht zijn incl. btw:

  • Verwarming en warm kraanwater: €582,82 per jaar (was € 618,82)
  • Alleen verwarming: €291,42 per jaar (was € 309,41)
  • Alleen warm kraanwater: €291,42 per jaar (was € 309,41).

Aanleiding voor dit nieuwe besluit is een eerdere onjuiste invoer in het rekenbestand waarmee de ACM het maximumtarief voor het vastrecht bepaalde.

Voor aansluitingen die al minder vastrecht betaalden dan het herstelde maximumtarief geldt de verlaging niet. Dit geldt in Amsterdam bij een aantal huurcomplexen van woningcorporaties waar al afspraken gelden over een lager vastrechttarief.

De zorgen over de hoge vastrechttarieven voor warmte dit jaar blijven echter bestaan. In juli bespreekt de Amsterdamse gemeenteraad een regeling om de vastrechtkosten van recent aangesloten corporatiewoningen te compenseren. Samen met andere gemeenten voert Amsterdam daarnaast gesprekken met het Rijk, omdat de betaalbaarheid van warmtenetaansluitingen voor meer huishoudens een probleem is.

Voor meer informatie zie hier het bericht bij de ACM.

Zorgen over het betalen van je energierekening?

!WOON geeft advies en helpt bij vragen over huren en wonen. Onze energiecoaches helpen met advies over energiebesparing, een afspraak is snel gemaakt. Bij zorgen over het betalen van rekeningen, neem dan contact op met het Buurtteam.

Meer info en contact

Team Bewoners en Energietransitie (BEET) van !WOON ondersteunt bewoners in buurten waar de energietransitie speelt. Team BEET is vooral actief in Amsterdam Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Heb je vragen kijk op www.wooninfo.nl/aardgasvrij of neem contact op via aardgasvrij@wooninfo.nl

Artikel delen:

!WOON