Woningcorporatie Ymere maakt plannen voor de aanpak van 2 huizenblokken met 30 woningen in Tuinwijck bij het Muiderpoortstation in Amsterdam Oost. De panden bevinden zich aan de v/d Vijver en Ter Gouwstraat.

Aanpak

Het overleg tussen Ymere en bewoners van deze panden loopt al meerdere decennia, vooral over de funderingsproblemen van deze blokken. Uit dit overleg is in 2011 een gezamenlijk plan voor funderingsherstel en renovatie gekomen. Ymere heeft in 2012 vanwege de gevolgen van de financiële crisis besloten de renovatie uit te stellen tot de crisis voorbij zou zijn. Daarbij is afgesproken dat de verzakkende fundering  in overleg met de bewoners gemonitord zou worden.

In 2018 is het overleg met bewoners weer opgepakt. Daarbij heeft Ymere aangegeven dat ze opnieuw alle scenario’s, waaronder sloop, willen bekijken voordat er een hernieuwde keus gemaakt wordt. De bewoners hebben het standpunt ingenomen dat Ymere zich aan de toezeggingen in 2012 moeten houden en willen zo spoedig mogelijk funderingsherstel. De bewonerscommissie heeft bij het overleg ondersteuning van een onafhankelijke bouwkundig adviseur en een bewonersondersteuner van Stichting !WOON.

Stand van zaken

Het overleg tussen de bewonerscommissie en Ymere zit in een impasse. Ymere onderzoekt meerdere scenario’s en heeft veel tijd nodig voordat er een voorkeursscenario wordt gekozen. De commissie dringt vanwege nog steeds doorgaande verzakking aan op uitvoering van herstel van de fundering. Ymere en bewonerscommissie hebben wel afgesproken dat het onderzoek naar woonwensen van bewoners uit 2011 herhaald gaat worden. De uitkomsten daarvan worden eind april 2020 verwacht.

Meer informatie

!WOON, adviseur Edwin de Jong

Website vereniging Tuinwijck


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Ymere

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON