Woningcorporatie de Alliantie heeft plannen voor een aanpak van de woningen aan de Van Ostadestraat 158-162, in de Amsterdamse Pijp.

Aanpak

De drie panden aan de van Ostadestraat 158, 160 en 162 zijn onderdeel van versnipperd eigendom van de Alliantie in de straat en omliggende straten. Veel van de locaties zijn de afgelopen 10 jaar gerenoveerd. Bij deze panden spelen problemen aan de fundering en sommige delen van de constructie en het casco. In 2018 heeft de Alliantie de bewoners meegedeeld dat zij een voorkeur hebben voor sloop en nieuwbouw op deze locatie. De geschrokken bewoners hebben zich met behulp van Stichting Woon in een bewonerscommissie georganiseerd. De bewonerscommissie heeft namens alle bewoners een brief gestuurd naar de Alliantie waarin zij sloop van de hand wijzen en is met dat uitgangspunt het overleg met de Alliantie aangegaan. In 2019 is verder technisch onderzoek gedaan naar de staat van de woningen en er is een bewonersonderzoek uitgevoerd door de Alliantie. Een bewonersconsulent van Stichting !WOON ondersteunt de bewonerscommissie bij het overleg met de Alliantie.

Stand van Zaken

Begin 2020 is heeft het projectteam van de Alliantie naar de bewonerscommissie gecommuniceerd dat ze kijken naar een alternatief voor sloop en nu kijken naar een plan voor het wegwerken van gebreken en achterstallig onderhoud van de panden. De belangrijkste reden hiervoor is dat uit het woonwensonderzoek blijkt dat de bewoners unaniem tegen sloop en het verbreken van hun huurovereenkomst zijn. De Alliantie heeft aangegeven met de bewonerscommissie in overleg te willen zodra deze optie verder uitgewerkt is. Ook i.v.m. de Covis-19 crisis is niet duidelijk op welke termijn dat is.

Meer informatie

Adviseur stichting !WOON: Edwin de Jong.

Telefoon 020-5230130


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

De Alliantie

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON