De Banne Noord – Amsterdam Noord [ontwikkelbuurt]

In de Banne wordt de komende jaren flink geïnvesteerd. De gemeente en woningcorporaties gaan zich inzetten voor het verbeteren van woningen en de woonomgeving, het verbeteren van sociale voorzieningen en de buurtcohesie. Denk hierbij aan het verbeteren van de openbare ruimte, groen en parkeerruimte.

Stand van zaken

In november 2018 is een start gemaakt met inventarisatie van de thema’s die spelen in de wijk. Bewoners konden meedenken over onderdelen van het plan: groen, voorzieningen, veiligheid, fietsen en wandelen, bewonersinitiatieven, aardgasvrij. Er is een planteam samengesteld met medewerkers van de gemeente, de woningcorporaties en !WOON. Het planteam stelt de speelruimte en spelregels vast. !WOON voert in de buurt gesprekken met mensen die nu of in de toekomst aan willen haken en een adviserende rol willen oppakken richting de gemeente.

De !WOON medewerker heeft  interviews gehouden op verschillende locaties,  zoals het gezondheidscentrum, de kledingbank, de moskee, de voedselbank en de wachtkamer van Doras. Ook zijn er 2 buurtgesprekken gevoerd in het Huis van de Wijk. Bij de buurtgesprekken en interviews kwam vaak naar voren dat bewoners graag zien dat de Banne groen blijft.  Ook maken mensen zich zorgen of er wel voldoende voorzieningen zijn voor jeugd. Daarom investeert de gemeente dit jaar nog in een tijdelijke voorziening. En mensen hebben hun zorgen geuit over mogelijke nieuwbouw langs de IJdoornlaan.  Door gezamenlijke ontwerp sessies konden bewoners op de stoel kruipen van de stedenbouwkundige, en hun stem laten horen over de toekomstige veranderingen in de wijk.

Aanpak

Op deze webpagina van de gemeente worden inspraak bijeenkomsten aangekondigd en is de meest recente informatie te vinden.

Over het Parlevinkerplein en de herinrichting van de hoven kunt u in de toekomst meedenken. !WOON is door de gemeente gevraagd u als bewoner te ondersteunen bij de inspraak. Daarom komen wij graag met u in contact. Dat kan via onderstaande contactgegevens:

Isa van Bossé

 


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON