De Banne – Amsterdam Noord [aardgasvrij]

Tegelijk met de herinrichting van de openbare ruimte is het plan te starten met de uitvoering van het aardgasvrij maken van de woningen in de Banne. Dat betekent dat de uitvoering in het noordelijk deel van de wijk zo snel mogelijk na 2021 start. In de Banne Noord zijn contacten met eigenaar-bewoners, met VVE’s en woningcorporaties (en hun huurders) om te verkennen welke stappen er nodig zijn.

Voor Banne Zuid onderzoekt de gemeente of de woningen complexgewijs all-electric gemaakt kunnen worden of op stadswarmte aangesloten kunnen worden. Soms worden er al onderzoeken uitgevoerd op complexnivo of buurtnivo. !WOON ziet graag dat deze onderzoeksresultaten worden gedeeld, zodat mensen van elkaar kunnen leren.

Aanpak

De bewoners zijn via de website van de gemeente geïnformeerd over de uitkomsten van een onderzoek naar energie alternatieven in de Banne Noord. WOON heeft een excursie georganiseerd naar 2 woningen die al van het gas af zijn. Een groep van 12 bewoners vormen een Banne Aardgasvrij bewoners werkgroep en zijn betrokken bij het opstellen van een participatieplan. Ook verkennen deze bewoners  de inzet van een enquête en een sociaal statuut. !WOON heeft  de informatie bijeenkomst  in maart 2019 helpen vormgeven. De betrokkenheid in de Banne is groot. Bij deze bijeenkomst waren er meer dan 200 bewoners.

Meedenken en meepraten? Meld u aan bij

Susan Meijerink, Programmamedewerker Ontwikkelbuurten en Aardgasvrij

werkdagen maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

mobiel 06-58869887

Kijk voor meer informatie over de plannen op de website van de gemeente.


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON