Entreegebied Gulden Winckel

In het Entreegebied Gulden Winckel in Amsterdam West vindt een nieuwe aanpak plaats van wijkontwikkeling. Bewoners zijn direct betrokken bij  het opstellen van een stedenbouwkundige visie. Dit is mogelijk dankzij de inbreng van actieve bewoners en lokale bestuurders van het stadsdeel.

De gemeente wil in 2020 de stedenbouwkundige visie over de buurt vaststellen. Bij de aanpak van de buurt willen de corporaties Stadgenoot, Rochdale en Eigen Haard hun huidige bezit uitbreiden. Het gaat mogelijk om een verdichting met 300 tot 600 nieuwe woningen. In 2007 waren er ook plannen voor meer woningen in de buurt maar die zijn toen voortijdig afgeblazen. Bij bewoners is weerstand tegen het toevoegen van volume met mogelijk hoogbouw-accenten. Daarnaast is er behoefte aan minder verkeersdrukte, meer leefbaarheid en een betere openbare ruimte. In het verleden hebben enige bewoners zich verzameld in de buurtgroep ’Willem Leeft’. Deze groep participeert pro-actief, kritisch en betrokken mee.

Bewonersinbreng bij stedebouwkundige visie
Entreegebied Gulden Winckel in Amsterdam West

Mede dankzij de actieve bewoners en lokale bestuurders van het stadsdeel is er een participatietraject voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie gestart. De bewoners krijgen steun van een onafhankelijke adviseur. Dat is uiteindelijk een medewerker van !WOON geworden. Tijdens participatiebijeenkomsten geven bewoners input en feedback op de namens de gemeente ingediende scenario’s. De insteek is dat in december 2019 een scenario klaar ligt om voor te leggen aan de buurt.

In dit participatietraject zitten veel overeenkomsten met de genoemde gang van zaken rond renovatie of sloop van wooncomplexen. Groot verschil is dat het veel meer omvat dan alleen het wooncomplex en dat er meer partijen en dus ook belangen zijn betrokken. Daarnaast kan het nog jaren duren voordat een stedenbouwkundige visie concreet wordt uitgevoerd. Bij het Entreegebied Gulden Winckel is de periode 2024-2027 genoemd. Hoe dit gaat aflopen en welke lessen we eruit kunnen leren, leest u in een latere fase op deze pagina.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Sten Fierant.

Start:

13-12-2019

Loopt tot:

13-12-2019

Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Adres/buurt:

Krelis Louwenstraat en omgeving

Artikel delen:

!WOON