Gentiaanbuurt  blok 6 t/m 10, Amsterdam Noord.

Ymere is in de zomer van 2018 gestart met de uitvoering van de renovatie van de 38 woningen van blok 5 van de Gentiaanbuurt. In navolging daarop zijn de voorbereidingen voor de renovatie van blok 6 t/m 10 (222 woningen en 6 bedrijfsruimten) in mei 2018 gestart. Het gaat om woningen in de Duizendschoonstraat, het Gentiaanplein, de Malvastraat, Mosveld, Resedastraat, Zilverschoonstraat, Wingerdweg en de Hagedoornweg.

Gentiaanbuurt Amsterdam Noord
renovatie Gentiaanbuurt Amsterdam Noord

Aanpak

De woningen worden grondig gerenoveerd.  Daarvoor moeten de bewoners  9 tot 12 maanden hun huis uit. Bewoners kunnen daarna terugkeren naar hun eigen woning, doorschuiven naar een andere woning binnen het project of met voorrang verhuizen naar een andere woning in Amsterdam. Bij deze renovatie worden de kozijnen en het dak  vervangen, worden de woningen beter geïsoleerd en worden de keuken, de badkamer en het toilet vernieuwd. Daarnaast wordt er nagedacht over een betere inrichting, wordt de elektra aangepast, wordt mechanische ventilatie aangebracht, etc. Ook worden de woningen losgekoppeld van aardgas en aangesloten op stadswarmte.

Stand van zaken

Een projectcommissie van 13 bewoners  uit de verschillende blokken heeft vanaf mei 2018 intensief overleg gevoerd met Ymere om voostellen te maken aangaande de renovatie. De voorstellen zijn weliswaar gebaseerd op de aanpak in blok 5 maar er was eigen inbreng van de bewoners in de projectcommissie van blok 6 t/m 10 mogelijk. In november 2019 zijn de renovatievoorstellen naar alle bewoners verstuurd. De projectcommissie bracht begin januari aan Ymere haar gekwalificeerd advies uit. Ze deed dit op basis van de resultaten van een bewonersraadpleging. Uit de bewonersraadpleging bleek dat 77,5 % van de huishoudens die het formulier retourneerden akkoord ging met de plannen. De peildatum is in maart 2019 toegekend voor alle vijf blokken. De werkzaamheden voor de eerste twee blokken kunnen dan starten in het voorjaar van 2020. De twee daaropvolgende in het voorjaar van 2021 en het laatste blok in het voorjaar van 2022.

Meer informatie

!WOON: team Noord  Gerrit de Schiffart
Projectpagina architekt met mooie historische foto


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Ymere

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON