Holendrecht – Amsterdam Zuidoost [ontwikkelbuurt]

In Holendrecht is de afgelopen jaren veel gebeurd en gaat er in de komende jaren veel gebeuren. Deze veranderingen vinden in verschillende buurten plaats. Bij al deze ontwikkelingen is uw stem van belang.

De veranderingen in de openbare ruimte zijn in Holendrecht al zichtbaar. De plinten hebben een meer sociale functie gekregen en het winkelcentrum is zichtbaar verbeterd. De gemeente wil dat de bewoners meer inspraak krijgen en gaan participeren bij de heropbouw van Holendrecht.

Aanpak

!WOON is door de gemeente gevraagd u als bewoner te ondersteunen bij de inspraak. Daarom komen wij graag met u in contact. Onder aan deze pagina vind u de contactpersonen die u kunt benaderen voor Reigersbos.

Stand van zaken
Er is een planteam met medewerkers van de gemeente, de woningcorporaties en !WOON. Het planteam stelt de speelruimte en spelregels vast. !WOON voert in de buurt gesprekken met mensen die nu of in de toekomst aan willen haken. Daarnaast is !WOON altijd op zoek naar de thema’s die in Holendrecht spelen.

Aanmelden voor de klankbordgroep Holendrecht van !WOON, kan per mail via de programmamedewerkers:
Baudouin Knaapen.

 


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON