Molenwijk – Amsterdam Noord [ontwikkelbuurt]

De gemeente en woningcorporaties de Alliantie en Eigen Haard hebben plannen om de Molenwijk te vernieuwen. De buurt is meer dan 50 jaar oud en er zijn nieuwe investeringen nodig om de buurt de komende 50 jaar  leefbaar te houden. De veranderingen die ons te wachten staan in de Molenwijk zijn fysiek van aard, maar ook sociaal en economisch.

Stand van zaken
Er is een werkgroep participatie  met medewerkers van de gemeente, de woningcorporaties en !WOON. Deze werkgroep  stelt de speelruimte, spelregels  en de kaders vast  van participatie en inspraak in dit verander traject.

!WOON voert in de buurt gesprekken met mensen die nu of in de toekomst aan willen haken. Thema’s die bij 4 buurtgesprekken ter sprake zijn gekomen zijn o.a. de herinrichting van het groen, parkeerwensen, veiligheid en voorzieningen in de buurt ( meer winkels gewenst.) Veel bewoners hebben klachten geuit over de technische staat van de complexen. Ook voorzieningen voor jongeren en senioren kwamen aan bod. Een aantal veranderingen zijn al in gang gezet. Zo gaat de gemeente dit jaar starten met de voorbereidingen voor de renovatie van Diereneiland. Eigen Haard is bezig met de ontwikkelingen van de Stellingwegflat. De Alliantie heeft twee projectcommissies die van start zijn gegaan, een voor de woongebouwen en een voor de parkeergarages. Bewoners kunnen ook via het internet invloed uitoefenen op de ingrepen in de wijk. In juni krijgen alle Molenwijk bewoners   een brief met een persoonlijke stemcode. Tussen 17 juni en 7 juli kunnen zij  stemmen op verschillende projecten in de openbare ruimte. De winnende projecten zal de gemeente  dit jaar nog uitvoeren.

!WOON is altijd op zoek naar bewoners die zich willen inzetten voor de thema’s die in de Molenwijk spelen. Bij deze ontwikkelingen is uw stem van belang.

Aanmelden voor de thema werkgroepen?

Geeft u zich dan op bij  Isa van Bossé

Programmamedewerker Ontwikkelbuurten

 


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

De Alliantie, Eigen Haard

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON