Woningcorporatie Stadgenoot heeft het voornemen de 154 seniorenwoningen in De Venser de slopen en de vervangen door nieuwbouw. Het gaat hier om 154 zelfstandige 2-kamerwoningen, gebouwd in 1982, van 55 m2. De seniorenwoningen hebben een eigen toegang en het gebouw is  fysiek verbonden met het naastgelegen verpleeghuis De Venser van Amstelring. Stadgenoot is ook met Amstelring in gesprek over sloop-nieuwbouw van de zorglocatie.

De aanpak

Stadgenoot heeft het voornemen de seniorenwoningen te slopen en nieuwe, comfortabele, energiezuinige en toekomstbestendige woningen terug te bouwen. Het streven is eerst nieuwe seniorenwoningen op de locatie te bouwen en pas daarna de huidige seniorenwoningen te slopen. Hiermee wil Stadgenoot tegemoet komen aan de wens van de meerderheid van de bewoners dat ze maar een keer willen verhuizen.

Verder worden er opnieuw zorgwoningen voor Amstelring gebouwd en zelfstandige  aanleun- of seniorenwoningen  voor huurders van Stadgenoot. Daarnaast komen er ook woningen voor andere doelgroepen waar in Amsterdam een grote vraag naar is.

Startbesluit en Tussenbesluit

Begin 2018 heeft Stadgenoot het Startbesluit voor De Venser genomen. Uitgangspunt was de renovatie van het huidige complex met eventueel aanvullende nieuwbouw. Voor de nieuwbouw waren verschillende opties geformuleerd die in een massastudie zouden worden uitgewerkt. Dit uitgangspunt is ook gecommuniceerd met de bewoners van de aanleunwoningen.

Uit een onderzoek van architectenbureau  Uytenhaak waarin verschillende renovatie- en sloop/nieuwbouw scenario’s zijn verkend, is naar voren gekomen dat renovatie ingewikkeld en kostbaar is. En was de conclusie dat met renovatie er moeilijk indeelbare (zorg)woningen met een lagere toekomstwaarde zouden worden gerealiseerd.

Om deze reden heeft Stadgenoot eind 2018 het Tussenbesluit voor De Venser genomen waarbij gehele sloop en nieuwbouw met uitbreiding van het woningaantal, goede differentiatie mogelijkheden en een goede woonkwaliteit uitgangspunten zijn.

Bewonersbijeenkomsten

Op 21 februari 2019 zijn de bewoners van de aanleunwoningen (huurders van Stadgenoot), de zorgwoningen (huurders van Amstelring) en de medewerkers van Amstelring geïnformeerd over de sloop-nieuwbouwplannen. Er waren zorgen en vragen van bewoners, met name over hulp en begeleiding bij het verhuizen en de wens om maar 1x te hoeven verhuizen: van de huidige woning naar de nieuwbouw.

Woonwensen en verhuisonderzoek

In de zomer van 2019 is een woonwensen en verhuisonderzoek gehouden onder alle bewoners om te achterhalen wat de wensen zijn ten aanzien van de nieuwbouw, het verhuizen en tijdelijke huisvesting en de specifieke situatie van de huishoudens (met name de zorgbehoefte). Op 9 september zijn de uitkomsten van het woon- en verhuisonderzoek aan de bewoners gepresenteerd. Er volgen in deze fase minimaal nog  twee bewonersbijeenkomsten: een bijeenkomst over het voorkeursscenario en een bijeenkomst over het projectplan.

Meer informatie

!WOON: Adviseur Minou Westzaan
Projectpagina van Stadgenoot


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Stadgenoot

Adres/buurt:

Berthold Brechtstraat 1, Amsterdam Zuidoost

Artikel delen:

!WOON