Rivierenbuurt: renovatie De Kromme Tromp

De Alliantie is van plan om in 2021 te starten met een ingrijpende renovatie van de Trompenburgstraat 12 tot en met 18 en de Kromme Mijdrechtstraat 36 en 38. De panden liggen in beschermd stadsgezicht en maken deel uit van een en hetzelfde bouwblok. Het gaat om een klein aantal woningen. Desondanks zijn er vijf verschillende woningtypes. Op de begane grond aan de Trompenburgstraat is een winkel. Deze winkel loopt door tot in het binnengebied.

Renovatie Kromme Tromp
De Kromme Tromp – Rivierenbuurt Amsterdam

De aanpak

Het plan is om de woningen te renoveren, de winkel in te krimpen en op het vrijgekomen deel van het binnengebied een aantal hofjeswoningen te bouwen voor senioren.

Stand van zaken

Overleg Fase 1

Een aantal bewoners heeft, met begeleiding van !WOON een bewonerscommissie opgericht: Bewonerscommissie De Kromme Tromp. De bewonerscommissie heeft positief geadviseerd over het voorkeurscenario. De bewonerscommissie heeft in het advies gevraagd om huurbevriezing. Daar heeft de Alliantie positief op gereageerd. Alle bewoners hebben een brief gekregen dat de reeds aangezegde huurverhoging per 1 juli 2019 werd teruggedraaid.

Overleg Fase 2

Er zijn een aantal overleggen geweest met een architect erbij. Daar rolden per woningtype drie ontwerpen uit. De bewonerscommissie heeft bij elk van de woningtypes een voorkeur uitgesproken. Daarbij is zo goed als mogelijk aansluiting gezocht bij de voorkeur van de bewoners die willen terugkeren. Het resultaat is een plan dat per type en zelfs per portiek verschilt. Maximaal maatwerk.

Inmiddels onderzoekt de Alliantie of het mogelijk is een ontwerp te maken met één centrale toegangshal en galerijen aan de achterzijde. Het voordeel daarvan voor bewoners is dat de portieken kunnen worden omgezet in woonruimte. De bergingen op zolder worden in dat plan vervangen door bergingen op de begane grond. Bovenop de derde woonlaag komt een vierde woonlaag.

Het nieuwe plan leidt ertoe dat het project vertraging oploopt. De bewoners hebben hierover een brief ontvangen van de Alliantie.

De onderhandelingen over het Sociaal Plan lopen nog. Het hoofdstuk over de huurprijs na terugkeer en over het nieuwe servicekostenpakket kan pas worden geschreven als er een definitief ontwerp ligt. Zover zijn partijen nog niet.

 

Meer informatie

!WOON: Bewonersconsulent Anita Engbers


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

De Alliantie

Adres/buurt:

Trompenburgerstrat 12 – 18, Kromme Mijdrechtstraat 36-38, Amsterdam

Artikel delen:

!WOON