Renovatie en aardgasvrij maken Molenwijk Amsterdam

Woningcorporatie De Alliantie is voornemens de 400 sociale huurwoningen en 3 parkeergarages in de Molenwijk te renoveren. De woningen zijn verdeeld over 5 bouwblokken, zie het plaatje hieronder. Het betreft de adressen: Watermolen 1-80, Rosmolen 1-80, Schipmolen 1-80, Handmolen 1-80 en Paltrok 1-80 in stadsdeel Amsterdam-Noord. Deze buurt is ook aangewezen door de gemeente als ontwikkelbuurt en om aardgasvrij te worden.

Aanpak

De door De Alliantie voorgenomen vernieuwing heeft als uitgangspunt het aardgasvrij maken van de 5 flatgebouwen. Welk verwarmingssysteem de individuele cv ketels moet vervangen is onderwerp van onderzoek en gesprek tussen de Alliantie en bewoners. Wel is duidelijk dat los van de keuze voor de warmtebron er ook een betere isolatie van de woningen nodig is, een beter ventilatiesysteem nodig is en dat elektrische gekookt gaat worden. Deze werkzaamheden zouden in bewoonde staat moeten worden uitgevoerd. Verder wordt ook gekeken naar het aanpakken van de parkeergarages. Het gedeeltelijk herbestemmen van de garages naar woningen is onderdeel van het onderzoek.

Stand van zaken

De 5 flats van De Alliantie hebben een overkoepelende bewonerscommissie plus twee projectcommissies die daar onder vallen (een voor de woningen, een voor de garages). Deze twee projectcommissie werken de plannen uit met De  Alliantie en leggen ze voor aan de bewonerscommissie. Momenteel bevinden de gesprekken zich in de oriëntatiefase. De belangrijkste gespreksonderwerpen zijn het aantal dagen dat de werkzaamheden in de woningen plaatsvindt en de keuze voor een aardgasvrij verwarmingssysteem. Wat betreft dit laatste punt heeft de bewonerscommissie een alternatief voorstel gedaan: niet nu gelijk aardgasvrij maar doe het in stapjes. Eerst isoleren en ventileren en op een later moment van het aardgas af. De Alliantie is dit voorstel serieus aan het onderzoeken en komt binnenkort met haar reactie op het voorstel.

Meer informatie

!WOON: Bewonersconsulent Eddy Bleeker


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

De Alliantie

Adres/buurt:

Watermolen 1-80, Rosmolen 1-80, Schipmolen 1-80, Handmolen 1-80 en Paltrok 1-80, Amsterdam.

Artikel delen:

!WOON