Renovatie en gasvrij 34 woningen Van Lennepkade

Woningcorporatie Stadgenoot heeft de ambitie uitgesproken om 34 sociale huurwoningen aan de Jacob van Lennepkade 131-151 te Amsterdam aardgasvrij te maken. In ieder geval is het plan om groot onderhoud uit te voeren, waaronder funderingsherstel en het energieprestatielabel van de woningen te verbeteren.

Renovatie Jacob van Lennepkade Stadgenoot
Isoleren en gasloos maken van woningen

Aanpak

De door Stadgenoot voorgenomen vernieuwing zal bestaan uit het beter isoleren van de woningen in samenhang met een gasloos verwarmingssysteem. Wat technisch en financieel mogelijk is in deze woningen van meer dan 100 jaar oud wordt momenteel onderzocht. Daarnaast zullen er hoognodige onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Insteek is om na de zomer van 2020 de renovatie voor zover mogelijk in bewoonde staat te gaan uitvoeren. De bewoners op de begane grond dienen vanwege het funderingsherstel wel hun woningen tijdens de renovatie te verlaten.

Stand van zaken

Stadgenoot heeft in de zomer van 2019 op een bewonersavond haar voornemens gemeld. Er is inmiddels een bewonerscommissie gevormd en er is een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Uit het woonwensenonderzoek is gebleken dat veel bewoners de huidige woonruimte al als beperkt ervaren en daarom geen geluid makende of ruimte innemende warmtepompen wensen. Onderhoud aan het trappenhuis en de fundering wordt als noodzakelijk gezien. Wat zijn nu de alternatieven? Stadgenoot is met de uitslagen van het onderzoek bezig wat technisch en financieel haalbaar is. Met alle resultaten is een voorkeursscenario naar tevredenheid van alle partijen medio zomer 2020 mogelijk. Hierbij is het zaak om de planning en voorwaarden goed in een projectplan te gaan vastleggen.

Meer informatie

!WOON: Bewonersconsulent  Sten Fierant


Projectsoort:

,

Stadsdeel:

Verhuurder:

Stadgenoot

Adres/buurt:

Van Lennepkade 131 – 151, Amsterdam West

Artikel delen:

!WOON