Woningcorporatie Rochdale is van plan haar woningen aan de Gerhardstraat 18 t/m 100, en 159 t/m 181, en Bloemstraat 86 t/m 90 in Zaandam aan te pakken. De Gerhardstraat bestaat uit twee woonblokken met ieder vier woonlagen. Het complex is in 1953 gebouwd en heeft begin jaren ’90 een renovatie ondergaan. Nu heeft Rochdale het startbesluit genomen om de woonblokken te verduurzamen.

Stand van zaken

Eind 2023 hebben zich een aantal bewoners bereid verklaard zich te verenigen in een bewonerscommissie. De bewonerscommissie wordt ondersteund door !WOON. Komend jaar zal het participatieplan worden getekend, een woonwensenonderzoek worden uitgevoerd, en medio 2024 een voorkeursscenario worden uitgesproken door Rochdale. Na de zomer zou dan, als alles volgens plan verloopt, een begin gemaakt kunnen worden met de ontwikkelfase; samen met de bewonerscommissie ontwikkelt Rochdale de plannen verder uit.


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON