Renovatie Indië 2, Zeeburgerdijk 59-109 Amsterdam

Woningcorporatie Eigen Haard wil 85 sociale huurwoningen en 1 bedrijfsruimte te vernieuwen aan de Zeeburgerdijk 59-109. De woningen bestaan uit verschillende typologieën. Het complex is een gemeentelijk monument.

Aanpak

De door Eigen Haard voorgenomen vernieuwing zal naar verwachting bestaan uit renovatie met funderingsherstel. Er wordt nog gekeken of hier een vorm van fasering toegepast kan worden om de tijd dat bewoners hun huis uit moeten zo kort mogelijk te houden. Na de renovatie komen alle woningen terug in de sociale sector.

Stand van zaken

In juli 2018 heeft Eigen Haard middels een tweede bewonersavond haar voorkeursscenario en planning aan de bewoners uitgelegd. Daarna was er in grote lijnen overeenstemming over het voorkeursscenario en bevond de planvorming zich in de ontwikkelfase. Er zijn diverse overleggen geweest met de architect. Sinds het voorjaar van 2019 ligt het project echter stil, omdat het te duur dreigde te worden. Voor er een directiebesluit genomen wordt wilde Eigen Haard eerst duidelijk krijgen op welke punten bezuiniging mogelijk is. De BC wacht op dit moment af tot het overleg weer voortgezet wordt. Dit wordt vermoedelijk najaar 2019.

Meer informatie

!WOON: Adviseur Wies Luttikhuizen

Eigen Haard: project op de website

Website bewonerscommissie Indie 2


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Eigen Haard

Adres/buurt:

Zeeburgerdijk 59-109, Amsterdam.

Artikel delen:

!WOON