Woningcorporatie Rochdale is voornemens haar woningen aan de Prinses Irenestraat 24 – 82 te Diemen aan te pakken. Het gaat om een complex van in totaal 30 woningen.

Aanpak

Het project is aangevangen als een zogenaamd Beter Labelproject, een duurzaamheidsproject wat in geringe tijd zou kunnen worden afgerond. Tijdens de technische onderzoeken bleek echter dat opschaling naar renovatie noodzakelijk was. Er is dan ook inmiddels een bewonerscommissie opgericht.

Stand van zaken

De planvorming bevindt zich momenteel aan het begin van de ontwikkelfase. Er zijn meerdere overleggen geweest tussen Rochdale en de bewonerscommissie, maar het project is afgelopen jaar tijdelijk on hold gezet in verband met verder onderzoek naar de mogelijkheid van sloop/nieuwbouw. In 2024 wordt een doorstart project verwacht.

Meer informatie

!WOON bewonersondersteuner: Wies Luttikhuizen

 

Start:

07-08-2023

Loopt tot:

Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Rochdale

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON