Woningcorporatie Eigen Haard is voornemens twee woonblokken bestaande uit 40 woningen en een bedrijfsruimte ingrijpend te renoveren. Het betreft de adressen Pretoriusstraat 72-74, Retiefstraat 83-89 en Smitstraat 12-20. Er is sprake van achterstallig onderhoud en er is funderingsherstel nodig. Het is een deelproject als onderdeel van het veel grotere project Transvaal, waarvan een aantal fases al afgerond zijn.

Aanpak

Net als in eerdere fases gaat het ook hier om een renovatie in onbewoonde staat. De renovatie zal ingrijpend zijn. Ook de fundering gaat hersteld worden. Bewoners hebben op twee momenten de kans gehad hun wensen met betrekking tot de plattegrond van hun eigen woning te bespreken met de architect.

Stand van zaken

De benodigde 70% instemming is behaald en alle bewoners hebben een Stadsvernieuwingurgentie. De bewoners zijn al grotendeels uit verhuisd. De start van de werkzaamheden wordt verwacht in maart 2024.

Meer informatie

!WOON bewonersondersteuner: Wies Luttikhuizen

Start:

21-11-2022

Loopt tot:

Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Eigen Haard

Adres/buurt:

Pretoriusstraat 72-74

Retiefstraat 83-89

Smitstraat 12-20

Artikel delen:

!WOON