Renovatie Transvaalbuurt fase 6, Amsterdam Oost

Woningcorporatie Eigen Haard is voornemens twee woonblokken bestaande uit 40 woningen en een bedrijfsruimte ingrijpend te renoveren. Het betreft de adressen Pretoriusstraat 72-74, Retiefstraat 83-89 en Smitstraat 12-20. Er is sprake van achterstallig onderhoud en er is funderingsherstel nodig. Het is een deelproject als onderdeel van het veel grotere project Transvaal, waarvan een aantal fases al afgerond zijn.

Aanpak

Het project lijkt op de eerdere fases, waardoor de technische brochure en het sociaal plan vrijwel gelijk zijn. Afspraken met de aannemer zijn al gemaakt waardoor een traject volgens kaderafspraken niet meer goed mogelijk is. Bewoners mogen wel meepraten over de plattegronden van hun eigen woning tijdens twee bewonersavonden. Tijdens deze avonden zal zoveel mogelijk input opgehaald worden door de bewonerscommissie, om Eigen Haard zo goed mogelijk van advies te kunnen voorzien. Er komt geen achterbanraadpleging. De bewonerscommissie is niet ontevreden over het plan zoals dat er nu ligt, ze zouden alleen graag wat duurzaamheidsaspecten toegevoegd zien. Daar wordt nu over nagedacht.

Stand van zaken

Sociaal plan en technische brochure in grote lijnen besproken, binnenkort komt de eerste bewonersavond.

Meer informatie

!WOON bewonersondersteuner: Wies Luttikhuizen

Start:

21-11-2022

Loopt tot:

Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Eigen Haard

Adres/buurt:

Pretoriusstraat 72-74

Retiefstraat 83-89

Smitstraat 12-20

Artikel delen:

!WOON