Renovatie twee locaties Ymere in De Pijp

Ymere wil een aantal panden in de Pijp renoveren. Het gaat in dit project om de volgende adressen: Dusartstraat 8, 12, 14, 16 en Ceintuurbaan 53 (locatie 5) en de Eerste Jan van der Heijdenstraat 40 (locatie 6). Ymere wil in overleg met bewoners een plan van aanpak maken.

Achtergrond en aanleiding

De fundering van locatie 6 is onderzocht en niet in goede staat gebleken.  Ymere heeft als startpunt van het project een bijeenkomst georganiseerd voor bewoners met uitleg over de mogelijke scenario’s en de voorbereidende onderzoeken die verricht dienen te worden.

Stand van zaken

Het project bevindt zich in de oriëntatiefase. !WOON ondersteunt de bewoners en heeft hen uitgenodigd om te bespreken hoe zij zich wensen te organiseren. De bewoners hebben ervoor gekozen om een projectgroep met de rechten van een bewonerscommissie te vormen.

De technische onderzoeken en een woonwensenonderzoek zijn uitgevoerd. Ymere heeft ervoor gekozen om de woningen te renoveren met behoud van huurovereenkomst. Daar kan de projectgroep zich goed in vinden. Partijen zijn de plannen nu verder aan het uitwerken.

Meer informatie

!WOON: Bewonersconsulent Anita Engbers


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Ymere

Adres/buurt:

Dusartstraat 8, 12, 14, 16, Ceintuurbaan 53 & Eerste Jan van der Heijdenstraat 40

 

Artikel delen:

!WOON