Renovatie Valentijnkade 4 – 18, Amsterdam Oost

Woningcorporatie Eigen Haard is voornemens 54 sociale huurwoningen en 4 bedrijfsruimten aan de Valentijnkade te vernieuwen. Het gaat om de adressen Valentijnkade 4 t/m 18 (even en oneven).

Aanpak

Het gebouw is gebouwd in de jaren ’20 van de vorige eeuw en heeft in de loop der tijd verschillende veranderingen ondergaan. Bij de laatste renovatie in de jaren ’80 zijn veel originele details verdwenen. Het plan is nu om veel van die originele elementen weer terug te brengen. De tegels aan de gevel zullen verwijderd worden en in plaats daarvan komt isolatie met daaroverheen steenstrips. Daarnaast is het de bedoeling het complex geheel te renoveren, inclusief funderingsherstel. Na renovatie zullen alle woningen terugkomen in de sociale sector. Volgens de huidige planning zou de herhuisvesting rond het voorjaar van 2020 kunnen starten, en de aanpak zelf rond 2e kwartaal 2021.

Stand van zaken

In het project is een bewonerscommissie actief, die ondersteund wordt door !WOON. Het project zit op dit moment in de ontwikkelfase. Er wordt intensief overlegd door de bewonerscommissie, Eigen Haard en de architect over de technische brochure, de plattegronden en het sociaal plan. Verschillende varianten van de plattegronden zijn inmiddels de revue gepasseerd, maar uiteindelijk gaat er hoogstwaarschijnlijk gekozen worden voor een situatie die overeenkomt met de huidige. De investeringscommissie van Eigen Haard moet binnenkort een besluit nemen over de financiële haalbaarheid van het plan.

Meer informatie

!WOON: Wies Luttikhuizen

Eigen Haard: info@eigenhaard.nl


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Eigen Haard

Adres/buurt:

Valentijnkade 4 t/m 18 (even en oneven), Amsterdam.

Artikel delen:

!WOON