Woningcorporatie Ymere wil haar woningen in de Amsterdamse Van der Pekbuurt vernieuwen. Omdat de buurt met haar ruim 1400 woningen te groot is om ineens te vernieuwen, vindt dit in meerdere fases plaats die vervolgens in 12 verschillende clusters van ongeveer 100 á 200 woningen uiteenvallen.

Elk cluster krijgt een eigen projectplan, dat gebaseerd is op de uitgangspunten van het Algemeen Plan. Dat Algemeen Plan is in de afgelopen twee jaar opgesteld na uitvoerig overleg met de Huurdersvereniging Van der Pek. Deze huurdersvereniging zet zich in voor de belangen van de buurt als geheel. De uitwerking per cluster maakt Ymere in samenspraak met een project- of bewonerscommissie die bestaat uit vaste huurders uit het betreffende cluster, aangevuld met een of twee vertegenwoordigers uit de Huurdersvereniging Van der Pek. Zowel de Huurdersvereniging Van der Pek, als de bewonerscommissies per cluster krijgen ondersteuning van !WOON.

De renovatieplannen worden per cluster uitgewerkt op basis van de technische kwaliteit van de woningen. In zijn algemeenheid kan daarover worden aangegeven dat de woningen van binnenuit geïsoleerd worden (naar minimaal energielabel B), de indeling van de woningen in veel gevallen wijzigt, waar nodig funderingsherstel plaatsvindt en dat de woningen worden aangesloten op een alternatieve warmtevoorziening. Voor de eerste twee clusters heeft stadswarmte daarbij de voorkeur van Ymere.

De 330 woningen in het zuidelijke deel van de van der Pekbuurt zijn aangepakt in 2015. Ymere heeft dit grotendeels zelf uitgevoerd, maar ook een deel (116 woningen) door eigenaar-bewoners laten doen aan wie ze de woningen verkocht hebben. In de loop van 2021 zijn de laatste 70 woningen gerenoveerd.

Het noordelijke deel bestaat uit 1123 woningen en 42 bedrijfspanden (voornamelijk winkels). Deze woningen worden in de komende jaren gerenoveerd. Momenteel is het tweede cluster, Projectcommissie Paars, aan de beurt.

De gehele renovatie van het noordelijke deel van de Van der Pekbuurt zou in 2036 kunnen zijn afgerond.

Cluster paars

Momenteel is cluster paars aan de beurt. Dit betreft de adressen Hagedoornweg 55 tot en met 61 oneven, Lavendelstraat 2, Malvastraat 1 tot en met 15 oneven, Sleutelbloemstraat 12 tot en met 34 even, Sleutelbloemstraat 31 tot en met 53 oneven en Van der Pekstraat 104 tot en met 136 even. Het opstellen van de plannen zit in de zogenaamde ontwikkelfase, waarbij de uitgangspunten uit het Algemeen Plan verder worden uitgewerkt. Dit jaar staan ook bewonersavonden, een bewonersraadpleging en een zwaarwegend advies (gekwalificeerd advies) van de projectcommissie op de agenda. Duidelijk is dat de renovatie niet in bewoonde staat kan plaatsvinden. Bewoners die terug willen keren moeten gedurende ongeveer een jaar verhuizen naar een wisselwoning.

Meer informatie

!WOON: Cleo Greidanus

!WOON: Gerrit de Schiffart

Website Huurdersvereniging Van der Pek

Website Ymere

 

Start:

01-01-2002

Loopt tot:

01-01-2036

Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Ymere

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON