Renovatie Van der Pekbuurt, Amsterdam Noord

Woningcorporatie Ymere wil haar woningen in de Amsterdamse Van der Pekbuurt vernieuwen. Omdat de buurt met haar ruim 1400 woningen te groot is om ineens te vernieuwing, vindt dit in meerdere fases plaats die weer in verschillende clusters uiteenvallen.

De 330 woningen in het zuidelijke deel van de van der Pekbuurt zijn aangepakt vanaf 2015. Ymere heeft dit grotendeels zelf uitgevoerd, maar ook een deel (116 woningen) door de eigenaar-bewoners laten doen aan wie ze een woning hebben verkocht. In de loop van 2021 zijn de laatste 70 woningen gerenoveerd. Het noordelijke deel bestaat uit 1123 woningen en 42 bedrijfspanden (voornamelijk winkels). Ook deze woningen worden in de komende jaren gerenoveerd. De buurt is daarvoor verdeeld in 12 clusters.

Elk cluster krijgt een eigen renovatie- en sociaal plan, dat gebaseerd is op de uitgangspunten in het Algemeen Plan. Dat Algemeen Plan is in de afgelopen twee jaar opgesteld na uitvoerig overleg met de Huurders Vereniging Van der Pek. De uitwerking per cluster maakt Ymere samen met een project- of bewonerscommissie die bestaat uit vaste huurders uit het betreffende cluster, aangevuld met een of twee vertegenwoordigers uit de Huurdersvereniging.

De Huurdersvereniging en de clustervertegenwoordiging krijgen ondersteuning van !WOON.

De aanpak

De renovatieplannen worden per cluster uitgewerkt op basis van de technische kwaliteit van de woningen. In zijn algemeenheid kan daarover worden aangegeven dat de woningen van binnenuit geïsoleerd worden (naar minimaal label B), de indeling van de woningen in veel gevallen wijzigt, er waar nodig funderingsherstel plaatsvindt en dat de woningen worden aangesloten op een alternatieve warmtevoorziening. Voor de eerste twee clusters heeft daarbij het warmtenet de voorkeur van Ymere.

De renovatie kan niet in bewoonde staat plaatsvinden. Bewoners die terug willen keren moeten gedurende ongeveer een jaar verhuizen naar een wisselwoning.

Stand van zaken

Het Algemeen Plan voor het gehele noordelijke deel van de Van der Pekbuurt kwam, na uitvoerig overleg tussen Ymere en de Huurdersvereniging, gereed in het najaar van 2021. De huurdervereniging  geeft in januari een gekwalificeerd advies hierop. Ze doet dit op basis van de uitslag van een bewonersraadpleging. Vervolgens word voor het eerst te renoveren blok een project- of bewonerscommissie opgericht. Doel is om in 2022 voor dit eerste blok het renovatie- en sociaal plan met deze groep bewoners af te ronden en om zo de benodigde 70% instemming te halen. De start van de renovatie van het eerste blok zou dan (na een herhuisvestingsjaar) in 2024 kunnen starten.

De gehele renovatie van het noordelijke deel van de Van der Pekbuurt zou dan in 2036 kunnen zijn afgerond.

Meer informatie

!WOON: Gerrit de Schiffart

Start:

01-01-2002

Loopt tot:

01-01-2036

Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Ymere

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON