Renovatie van het Havenplein te Spaarndam

Woningcorporatie Ymere wil haar woningen aan het Havenplein te Spaarndam renoveren. Het gaat om 42 woningen in een beschermd dorpsgezicht, die grotendeels in de sociale huur worden verhuurd.

Aanpak

De woningen zijn voor het laatst in de jaren ’80 aangepakt en zijn sleets. Ook zijn originele elementen veranderd of weggehaald, waarvan de bedoeling is ze nu weer terug te brengen. Ymere wil graag een ingrijpende renovatie in onbewoonde staat uitvoeren. Hiervoor is ze in gesprek met de kleine maar actieve bewonerscommissie van de Havenpleiners. Ook wordt er wanneer nodig zowel door Ymere als de bewonerscommissie met de bewoners gesproken om te vragen hoe onderdelen van het plannen bij hen vallen. De bewonerscommissie heeft sinds het begin van de planvorming een adviseur van !WOON naast zich.

Stand van zaken

Momenteel wordt er intensief overlegd over welke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden en op welke wijze dat gebeurt. Tevens zijn partijen in overleg over het sociaal plan, waarbij de herhuisvesting een belangrijk punt zal worden. Waar kunnen de Havenpleiners tijdelijk heen terwijl hun woning wordt aangepakt? En hoe lang moeten ze van het plein af? De verwachting is dat de plannen in 2022 worden afgerond, waarna ze uitgevoerd kunnen worden. Voordat de eerste bewoners zullen verhuizen zal er zeker nog anderhalf jaar overheen gaan.

Meer informatie

!WOON adviseur: Kevin van Beek

Huurderskoepel De Waakvlam: Website

 


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Ymere

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON