Woningcorporatie Ymere wil haar woningen aan het Havenplein te Spaarndam renoveren. Het gaat om 42 woningen in een beschermd dorpsgezicht, die grotendeels in de sociale huur worden verhuurd.

Aanpak

De woningen zijn voor het laatst in de jaren ’80 aangepakt en zijn sleets. Ook zijn originele elementen veranderd of weggehaald, waarvan de bedoeling is ze nu weer terug te brengen. Ymere wil graag een ingrijpende renovatie in onbewoonde staat uitvoeren. Hiervoor is ze in gesprek met de kleine maar actieve bewonerscommissie van de Havenpleiners. Ook wordt er wanneer nodig zowel door Ymere als de bewonerscommissie met de bewoners gesproken om te vragen hoe onderdelen van het plannen bij hen vallen. De bewonerscommissie heeft sinds het begin van de planvorming een adviseur van !WOON naast zich.

Stand van zaken

Het sociaal projectplan en de technische brochure zijn inmiddels uit onderhandeld. De bewonerscommissie heeft een bewonersraadpleging uitgevoerd en een gekwalificeerd advies gegeven. Hoewel dit over het merendeel van de punten positief is, blijven er nog wel pijnpunten bestaan. Ymere is momenteel de akkoordverklaring aan het ophalen. Als daaruit blijkt dat de 70% behaald wordt, zal het plan in de uitvoeringsfase geraken.

Meer informatie

!WOON adviseur: Kevin van Beek

Huurderskoepel De Waakvlam: Website

 


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Ymere

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON