Eigen Haard gaat groot onderhoud uit te voeren aan haar bezit in Betondorp. De corporatie heeft ruim 500 woningen in bezit in deze buurt. Het project gaat Eigen Haard in delen/fases uitvoeren, de uitvoering start in 2020.

Renovatie Betondorp
Fase 1: 70 woningen (geel)
Fase 2 : 150 woningen (oranje)
Fase 3 : 150 woningen (groen)
Fase 4 : 150 woningen (paars)

Aanpak

Na technisch onderzoek is gebleken dat de panden in Betondorp onderhoud behoeven, er is sprake van kou, schimmel en geluidsoverlast. Eigen Haard wil naast de onderhoudswerkzaamheden graag woningverbeteringen uitvoeren waardoor de woningen energiezuiniger, duurzamer en comfortabeler worden. Dit is het uitgangspunt waarmee het overleg met de bewoners opgestart is. Per fase van de aanpak wordt er een projectcommissie geformeerd bestaande uit bewoners van de betreffende fase. Stichting !WOON levert bij elke fase de voorlichting over rechten en plichten van bewoners en verzorgd de advisering van de projectcommissies bij het overleg met Eigen Haard.

Stand van zaken fase 1

Het overleg rond de planvorming van de eerste fase van het project heeft geresulteerd in een positief advies van de projectcommissie fase 1 op de plannen van Eigen Haard. Het plan bevat naast groot onderhoud ook woningverbetering met de nadruk op warmte-isolatie van muren, daken en vloeren. Deze werkzaamheden kunnen niet in bewoonde staat worden uitgevoerd en bewoners krijgen een wisselwoning of kunnen doorschuiven naar een gerenoveerde woning. Ook is er de mogelijkheid om met urgentie te verhuizen naar een woning elders, daartoe is er per februari 2019 een peildatum voor de bewoners van Fase 1. Huurverhogingen voor huurders die terugkeren naar hun woning bedragen tussen de 15 en 30 euro, afhankelijk van het woningtype. Eigen Haard heeft van meer dan 70% van de bewoners een akkoord op het renovatievoorstel. De commissie blijft betrokken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Eind 2019 en begin 2020 zijn de lege woningen in Betondorp alvast gerenoveerd, deze dienen als wisselwoning of doorschuifwoning tijdens de renovatieperiode. De start van de aanpak van fase 1 stond gepland in maart/april 2020 maar is door de Covid-19 maatregelen vertraagd.

Stand van zaken fase 2

Het overleg met de bewoners van fase 2 heeft in 2019 plaatsgevonden. Deze fase (2) bestaat uit 150 woningen aan de Landbouwstraat, Veeteeltstraat, Akkerstraat en  Brinkstraat. Het projectplan van Fase 1 was het uitgangspunt voor het overleg waarbij Sociaal Plan en Technisch Plan opnieuw getoetst zijn met de projectcommissie Fase 2 en er ook een adviestraject gevolgd is. De bewonerscommissie van Fase 2 heeft bewonersbijeenkomsten en een bewonersraadpleging gehouden waaruit bleek dat een ruime meerderheid van de bewoners de positief zijn over de plannen. De bewonerscommissie van Fase 2 heeft daarom een positief advies gegeven aan Eigen Haard. De gemeente heeft per 15 maart 2020 een peildatum afgegeven waarmee de bewoners stadsvernieuwingsurgent zijn geworden. Eigen Haard gaat het komende half jaar gebruiken om door middel van huisbezoeken de aanpak met bewoners individueel af te stemmen. Uitvoering van de werkzaamheden in fase 2 kunnen aansluitend na afronding van fase 1 van start gaan. De planning is maart/april 2021, maar door de Covid-19 maatregelen en uitloop in fase 1 zou er een vertraging kunnen komen.

Meer informatie

!Woon: adviseur Edwin de Jong

Eigen Haard: Website

 


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Eigen Haard

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON