Rivierenhuis Amsterdam Zuid [renovatie]

Het Rivierenhuis is een complex van Eigen Haard aan de President Kennedylaan 17-655. Het complex bestaat uit 320 woningen. Een deel daarvan is onzelfstandig (kamers) en die bewoners delen keuken en sanitair.

Aanpak

Er is sprake van achterstallig onderhoud in de woningen, er zijn veel klachten over tocht, vocht en schimmel. De woningen zijn ook energetisch niet naar de huidige eisen van tijd. Het gaat om kleine woningen, waardoor renovatie in bewoonde staat lastig wordt. De plannen liggen nog voor een groot deel open, op een eerste bewonersbijeenkomst zijn al veel meningen over de huidige situatie van het pand en de omgeving gehoord, evenals een reeks aan suggesties en wensen voor de aanpak tijdens de verbouwing. Eigen Haard wil bewoners veel input laten geven. Een bewonerscommissie was al aanwezig, deze is bij start van de planvorming uitgebreid. Het is de bedoeling dat, als de renovatie in onbewoonde staat gaat gebeuren, iedereen na de aanpak terug kan naar zijn/haar eigen woning, in de mate van het mogelijke zou dit ook gelden voor de bewoners van een onzelfstandige unit.

Stand van zaken

Op de eerste bewonersavond op 14 april 2019 waren ongeveer 90 huurders aanwezig. Eigen Haard heeft uitleg gegeven over de staat van het pand en de woningen en onderzoeken die moeten gebeuren om het beeld te verfijnen. Aansluitend zijn tijdens ronde tafelgesprekken de meningen van bewoners  over de huidige situatie van het complex en de woonomgeving opgehaald. Bewoners konden daarbij ook suggesties doen over wensen voor het gebouw en de leefomgeving. De vaststellingen en suggesties zijn verwerkt in een nieuwsbrief en teruggekoppeld aan alle bewoners.

Het project bevind zich daarmee nog steeds in de oriëntatiefase.

Contact

!WOON: Bewonersconsulent Els Franssens
Eigen Haard: Website


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Eigen Haard

Adres/buurt:

President Kennedylaan 17-655, Amsterdam Zuid

Artikel delen:

!WOON