Sloop-nieuwbouw Greivestraat A’dam Nieuw-West

Woningcorporatie De Key heeft plannen voor sloop en nieuwbouw op de plek van 4 flats met 112 woningen aan de Johan Greive- en Piet Mondriaanstraat in Slotervaart.

Aanpak

De Key en de bewonerscommissie van de Johan Greivestraat overleggen al een paar jaar over de aanpak van de flats. Vanuit bewoners komen veel klachten over de woningen, vooral over vocht en schimmelproblemen. Er lopen ook veel zaken bij de huurcommissie over deze klachten. Aanvankelijk was de bedoeling het complex te renoveren alleen was er geen overeenstemming hoe ingrijpend deze renovatie zou moeten worden. In 2019 heeft de directie van de Key aangegeven dat ze in plaats van een renovatie de optie voor sloop en nieuwbouw willen onderzoeken. In 2019 heeft er een bewonersonderzoek plaatsgevonden om informatie op te halen hoe bewoners staan tegenover sloop- en nieuwbouw en welke wensen ze hebben voor eventuele herhuisvesting. !WOON is in de loop van 2018 betrokken bij het project voor advies aan de bewonerscommissie.

Stand van Zaken

Na de zomer van 2019 zijn de Key en de gemeente Amsterdam in overleg, vooral over het woonprogramma in de terug te bouwen flats. De Key wil na sloop tweederde van de grond verkopen aan een ontwikkelaar en op de resterende grond een complex bouwen waar zowel plek is voor terugkerende bewoners als voor woonstarters. Hoeveel woningen voor welk type en doelgroep is nog punt van discussie waar ook de bewoners en de gemeente hun wensen hebben ingebracht. Het is nog niet bekend op welke termijn er een definitief ontwerp is en een definitief besluit van de Key. Een peildatum, en dus stadsvernieuwingsurgentie, voor bewoners is voorlopig nog niet aan de orde. Er is voor de bewoners wel een pre-sociaal plan gemaakt, waardoor bewoners de mogelijkheid hebben via de eigen toewijzing van de Key te verhuizen. Dit plan is maart 2020 in werking getreden.

Meer informatie                                                                                                                                                   

Edwin de Jong, adviseur Stichting !WOON : email

Website De Key


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

De Key

Adres/buurt:

Johan Greivestraat 5-87,

Piet Mondriaanstraat 149-171.

Artikel delen:

!WOON