Sloop-nieuwbouw Hoekenes en Groenehuyzen

Stadgenoot is voornemens om alle 124 sociale huurwoningen en 12 winkelruimtes in de complexen Hoekenes en Groenehuyzen in Amsterdam Nieuw-West te slopen en  480 huurwoningen, 67 koopwoningen en 1500 m2 winkelruimte voor terug te bouwen.

Hoekenes en Groenehuyzen, Amsterdam

Aanpak

De complexen Groenehuyzen en Hoekenes Noordwest (vervolgens Hoekenes) maken deel uit van de Blomwijckerbuurt in Osdorp. Complex Groenehuyzen bestaat uit 36 woningen met adressen aan de straat Groenehuyzen, plus 12 bedrijfsruimtes (winkels) aan de straat Hoekenes. Complex Hoekenes bestaat uit 88 kleine duplexwoningen met adressen aan de straten Hoekenes, Vreedenhaven, Osdorper Ban en Rijgersborgh. In totaal gaat het om 124 sociale huurwoningen en 12 winkelruimtes die allen in bezit zijn van woningcorporatie Stadgenoot. Verder wil Stadgenoot aan de Braak en Bosch de 9 garageboxen slopen om appartementen te realiseren. Redenen voor de aanpak zijn de gebrekkige kwaliteit van de woningen, de wens tot verduurzaming en de wens tot verdichting van zowel Stadgenoot als de gemeente.

De stedenbouwkundige en architectonische status van het complex Hoekenes is een aandachtspunt. Voor de sloop van dit onderdeel is een goedkeuring nodig van een aantal gemeentelijke commissies. Om die reden is er voor gekozen om het project in tweeën te splitsen met elk een eigen bewonerscommissie: Bewonerscommissie Groenehuyzen en bewonerscommissie Hoekenes.

Stand van zaken

De planvorming voor Groenehuyzen bevindt zich op dit moment in de ontwikkelfase. Stadgenoot heeft samen met de bewonerscommissie het participatieplan opgesteld en het voorkeursscenario voor sloop-nieuwbouw besproken. Op 7 januari 2020 hebben partijen het plan gezamenlijk ondertekend. Stadgenoot is op dit moment samen met de bewonerscommissie bezig met het opstellen van een sociaal plan.

De planvorming voor Hoekenes bevindt zich op dit moment nog in de oriëntatiefase. Stadgenoot heeft samen met de bewonerscommissie het participatieplan opgesteld en het voorkeursscenario voor sloop-nieuwbouw besproken.

Meer informatie

!Woon: bewonersconsulent Fatima Ben Salah

Start:

09-06-2020

Loopt tot:

09-06-2020

Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Stadgenoot

Adres/buurt:

Hoekenens, Groenehuyzen, Amsterdam

Artikel delen:

!WOON