Woningcorporatie Eigen Haard ontwikkeld een plan voor sloop en nieuwbouw op de plek van 3 flats met 70 woningen aan de Jan de Louterstraat in Slotermeer.

Aanpak

In 2017 is het overleg opgestart tussen Eigen Haard en bewoners en is er een bewonerscommissie geformeerd. Stichting !WOON heeft daarbij ondersteuning aan de commissie gegeven en is daarna betrokken als adviseur van de bewonerscommissie. Eigen Haard heeft vanaf het begin aangegeven het liefst sloop en nieuwbouw te willen op de locatie. Er is een onderzoek gehouden onder bewoners waaruit bleek dat een meerderheid van de bewoners een voorkeur hadden voor renovatie. Eigen Haard heeft aangegeven niet te willen investeren in de bestaande bebouwing en met nieuwbouw meer en betere woningen te kunnen realiseren. Er is in de zomer van 2019 een bewonersavond geweest waar Eigen Haard de toezegging heeft gedaan dat in de nieuwbouw terugkeer gegarandeerd is voor alle bewoners die dat willen. De bewonerscommissie heeft tijdens en na deze bewonersavond een peiling gedaan onder bewoners. De bewonerscommissie heeft vervolgens een positief advies gegeven aan Eigen Haard om een plan voor sloop/nieuwbouw verder uit te werken. In een overleg met het stadsdeel, Eigen Haard en bewonerscommissie is eind 2019 afgesproken dat alle bewoners geraadpleegd moeten worden over het definitieve projectplan.

Stand van Zaken

In 2020 is de bewonerscommissie uitgebreid en is het overleg opgestart over uitwerking van een nieuwbouwplan. Stichting !WOON heeft de ondersteuning van de commissie hierbij, na een korte onderbreking, weer opgepakt. Er is door de Covid-19 crisis vertraging opgetreden in de ontwikkeling van de plannen. Er vindt een telefonisch onderzoek plaats onder de bewoners over hun huishoudsituatie en woonwensen bij herhuisvesting of terugkeer. Ook zijn er architecten gevraagd een concept-ontwerp te maken voor de nieuwbouw. Na de uitkomsten van het onderzoek en keuze voor een architect zal het overleg worden voortgezet.

Meer informatie

Adviseur stichting !WOON: Edwin de Jong. Telefoon 020-5230130

Huurderskoepel website: HBO-Argus


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Eigen Haard

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON