Sloop-nieuwbouw Nolensstraat Zuid

Woningcorporatie Stadgenoot is voornemens de 146 sociale huurwoningen, 9 BOG ruimtes en 27 parkeerplaatsen van Nolensstraat Zuid te vernieuwen. De woningen en bedrijfsruimtes zijn verdeeld over 6 bouwblokken en betreft de adressen Nolenstraat 6-154. Amsterdam.

Sloop-nieuwbouw Nolensstraat
Sloop-nieuwbouw Nolensstraat

 Aanpak

Nolensstraat Zuid is het laatste complex van de Dudokbuurt dat aangepakt moet worden. In het verleden waren er voor dit complex plannen voor sloop-nieuwbouw. Door de crisis in 2008 zijn deze plannen gestopt. Inmiddels zijn de plannen weer opgepakt. In de flats zijn verschillende typen huurcontract: reguliere contracten, jongerencontracten, campuscontracten en tijdelijke contracten (op basis van leegstandwet).

Stadgenoot heeft een afweging gemaakt tussen renovatie en sloop en heeft uiteindelijk de voorkeur gegeven aan sloop-nieuwbouw. Redenen hiervoor zijn: de kwaliteit van de woningen, de verdichting en de wens van Stadgenoot om een sociaaleconomisch mix van bewoners te bewerkstelligen. Doordat de bestaande woningen verdwijnen, zullen bestaande huurovereenkomsten beëindigd worden.

Het nieuwe complex omvat circa 177 woningen waarvan 114 sociale huurwoningen. Circa 14 woningen zijn tweekamerwoningen van 50 m2 en 84 driekamerwoningen van 70 m2. Daarnaast worden er circa 16 vijfkamer maisonnettes met tuin op de begane grond gemaakt van 108 m2. De overige 63 midden segment huurwoningen bestaan uit hoofdzakelijk twee- en driekamerappartementen en mogelijk enkele vijfkamerwoningen.

Voor dit project zijn twee types ingrepen van toepassing:

  • Voor de reguliere contracten geldt type B (renovatie zonder behoud van huurovereenkomst met mogelijkheid tot terugkeer);
  • Voor de jongerencontracten geldt type C (renovatie zonder behoud van huurovereenkomst zonder terugkeermogelijkheden).
  • Voor de campuscontacten zijn de kaderafspraken niet van toepassing.

Stand van zaken

Stadgenoot heeft samen met de bewonerscommissie het sociaal plan opgesteld. Daarna zijn de plannen aan alle bewoners voorgelegd en zij stemden in grote meerderheid in. Eind januari hebben de bewonerscommissie én Stadgenoot het Projectplan (een ontwerpplan en een sociaal plan) ondertekend. Het project bevindt zich op dit moment in de realisatiefase en de herhuisvesting is volop aan de gang. De verwachting is dat Stadgenoot in april 2020 met de uitvoering kan beginnen.

Meer informatie

!WOON: Bewonersconsulent Fatima Zohra Ben Salah
Projectpaging op website Stadgenoot
Projectpagina op website gemeente Amsterdam


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Stadgenoot

Adres/buurt:

Nolensstraat, Amsterdam Nieuw-West

Artikel delen:

!WOON