Sloop-nieuwbouw Van Nieuwenhuysenbuurt

Woningcorporatie De Alliantie is voornemens de 282 sociale huurwoningen en 3 bedrijfsruimten in de Van Nieuwenhuysenbuurt te vernieuwen. De woningen en bedrijfsruimten zijn verdeeld over 8 bouwblokken bestaande uit 3 typologieën, zie het plaatje hieronder. Het betreft de adressen: Nieuwenhuysenstraat 1 t/m 34, Slotermeerlaan 130 t/m 150, Slotermeerlaan 135 t/m 173, David Vosstraat 45 t/m 63 en de Burgemeester Vening Meineszlaan 183 t/m 209 in Slotermeer (Nieuw West) te Amsterdam.

Van Nieuwenhuijsenbuurt Nieuw-West
Plan Van Nieuwenhuijsenbuurt Amsterdam Nieuw-West

Aanpak

De door De Alliantie voorgenomen vernieuwing zal volledig bestaan uit sloop/nieuwbouw. Zoals het er nu uitziet zal het project in 2 fases worden verdeeld: de aanpak van fase 1 zou in de tweede helft van 2021 moeten starten. De aanpak van fase 2 zou 2024 moeten starten. Voor de huidige bebouwing zouden ongeveer 200 sociale huurwoningen moeten terugkomen, 100 vrije sector huurwoningen en 100 koopwoningen. De Alliantie wenst dus een sterkere sociaaleconomisch menging te bewerkstelligen, te verdichten, en ook zal aardgasvrij een rol spelen in de plannen.

Stand van zaken

De Alliantie heeft eind vorig jaar middels een bewonersavond haar voorkeursscenario voor sloop-nieuwbouw uit de doeken gedaan en een daarbij behorende planning. Bewoners en bewonerscommissie zijn daar niet perse op tegen zo bleek uit een raadpleging. Essentieel is wel onder welke voorwaarden dat gebeurt. Zo willen veel bewoners de mogelijkheid hebben om terug te keren, wat niet wil zeggen dat ze ook daadwerkelijk ervoor zullen kiezen om terug te keren. De bewonerscommissie en De Alliantie zijn nu met elkaar in overleg over deze en andere voorwaarden. Dit moet resulteren in een concept sociaal plan, wat vervolgens ter toetsing aan de bewoners wordt voorgelegd. Het project bevindt zich daarmee in de ontwikkelingsfase.

Daarnaast beginnen de contouren van het stedenbouwkundig plan zichtbaar te worden. Ook op dit onderwerp zijn bewoners en De Alliantie in gesprek met elkaar, aangevuld met stedenbouwkundig bureau MUST en ambtenaren van het stadsdeel.

Meer informatie

!WOON: Adviseur Kevin van Beek
Projectpagina De Alliantie
Projectpagina Gemeente Amsterdam


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

De Alliantie

Adres/buurt:

Nieuwenhuysenstraat 1 t/m 34, Slotermeerlaan 130 t/m 150, Slotermeerlaan 135 t/m 173, David Vosstraat 45 t/m 63 en Burgemeester Vening Meineszlaan 183 t/m 209 in Slotermeer (Nieuw West),  Amsterdam.

Artikel delen:

!WOON