Stedelijke vernieuwing Louis Couperusbuurt, Amsterdam

Woningcorporatie Stadgenoot en de gemeente Amsterdam hebben plannen voor grootschalige stedelijke vernieuwing in de Louis Couperusbuurt, Slotermeer, Amsterdam Nieuw-West. Vrijwel alle woningen bestaan uit sociale huur, een deel daarvan is inmiddels gerenoveerd. Het grootste deel van de woningen in de buurt, een kleine 700, zullen worden gerenoveerd of gesloopt met vervangende nieuwbouw. De buurt is tevens een ontwikkelbuurt.

Aanpak

Ongeveer twee-derde van de woningen zal worden gerenoveerd, een-derde sloopnieuwbouw waarbij een zienlijke verdichting zal plaatsvinden in de nieuwbouw. Er is een actieve en kritische bewonerscommissie die met Stadgenoot om de tafel zit om de plannen mede vorm te geven. De gesprekken worden geleid door een participatiebureau Beaumont.

Stand van zaken

De gesprekken tussen Stadgenoot en de bewonerscommissie bevinden zich in de zogenaamde ontwikkelfase. Er is een sociaal plan voor de buurt, dit is op één punt na akkoord. Dit sociaal plan beschrijft de hoofdlijnen van de aanpak (renovatie van een deel van de buurt, sloop o.a. rond de Burgemeester Roellstraat) en de belangrijkste sociale afspraken onder de noemer Bouwen voor de buurt (o.a. terugkeergarantie, iedere bewoner keuze voor gerenoveerde of nieuwbouwwoning). Parallel hieraan wordt met zowel de bewonerscommissie, als met betrokken bewoners, gewerkt aan een stedenbouwkundig plan en de fasering van de aanpak. Dit is momenteel (eind 2022) in volle gang.

Meer informatie

Adviseur Stichting !WOON: Kevin van Beek

Bewonerscommissie Couperus: Website

Woningcorporatie Stadgenoot: Website

Gemeente Amsterdam: Website


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Stadgenoot

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON