Woningcorporatie Stadgenoot en de gemeente Amsterdam hebben plannen voor grootschalige stedelijke vernieuwing in de Louis Couperusbuurt, Slotermeer, Amsterdam Nieuw-West. Vrijwel alle woningen bestaan uit sociale huur, een deel daarvan is inmiddels gerenoveerd. Het grootste deel van de woningen in de buurt, een kleine 700, zullen worden gerenoveerd of gesloopt met vervangende nieuwbouw.

Aanpak

Ongeveer twee-derde van de woningen zal worden gerenoveerd, een-derde sloop-nieuwbouw waarbij een zienlijke verdichting zal plaatsvinden in de nieuwbouw. Er is een actieve en kritische bewonerscommissie die met Stadgenoot om de tafel zit om de plannen mede vorm te geven. De gesprekken worden begeleid door participatiebureau Beaumont.

Stand van zaken

Het project bevindt zich in de zogenaamde ontwikkelfase. Afgelopen jaar (2023) heeft het proces van de planvorming in volle vaart plaatsgevonden, resulterend in een sociaal plan en vernieuwingsplan voor de buurt. Deze beschrijven de hoofdlijnen van de aanpak, de belangrijkste sociale afspraken (o.a. terugkeergarantie, iedere bewoner keuze voor gerenoveerde of nieuwbouwwoning) en de belangrijkste fysieke punten van de vernieuwing. Op één punt uit het sociaal plan is nog geen overeenstemming: het ontbinden van de contracten van bewoners wiens woning gerenoveerd wordt. Dit wil Stadgenoot, maar de BC niet. Ook is de BC het niet eens met de fasering van de aanpak; ze staat op het standpunt dat er eerst gebouwd moet worden en daarna pas gesloopt. Zodat zoveel mogelijk bewoners slechts een keer hoeven te verhuizen (en niet via een wisselwoning 2 keer moeten verhuizen). De bewonerscommissie heeft eind 2023 gesprekken gehad met de directie van Stadgenoot en de stadsdeelvoorzitster hierover . Vooralsnog heeft dit niet tot een aanpassing van het plan geleid.

Daarnaast gaat in het nieuwe jaar (2024) de planvorming voor de verschillende deelfases starten.

Meer informatie

Adviseur Stichting !WOON: Kevin van Beek

Bewonerscommissie Couperus: Website

Woningcorporatie Stadgenoot: Website

Gemeente Amsterdam: Website


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Stadgenoot

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON