Stedelijke vernieuwing Louis Couperusbuurt, Amsterdam

Woningcorporatie Stadgenoot en de gemeente Amsterdam hebben plannen voor grootschalige stedelijke vernieuwing in de Louis Couperusbuurt, Slotermeer, Amsterdam Nieuw-West. Vrijwel alle woningen bestaan uit sociale huur, een deel daarvan is inmiddels gerenoveerd. Het grootste deel van de woningen in de buurt, een kleine 700, zullen worden gerenoveerd of gesloopt met vervangende nieuwbouw. De buurt is tevens een ontwikkelbuurt.

Aanpak

Ongeveer twee-derde van de woningen zal worden gerenoveerd, een-derde sloopnieuwbouw waarbij een zienlijke verdichting zal plaatsvinden in de nieuwbouw. Er is een actieve en kritische bewonerscommissie die met Stadgenoot om de tafel zit om de plannen mede vorm te geven. De gesprekken worden geleid door een participatiebureau Beaumont.

Stand van zaken

De gesprekken tussen Stadgenoot en de bewonerscommissie bevinden zich in de zogenaamde orientatiefase. Dit is de fase waarin de plannen op hoofdlijnen worden vormgegeven. Op een aantal korte onderbrekingen vanwege de Covid-19 crisis na, heeft het proces van de planvorming in volle vaart plaatsgevonden, resulterend in een sociaal plan voor de buurt. Deze beschrijft de hoofdlijnen van de aanpak (renovatie grootste deel vd buurt, sloop rond de Burgemeester Roellstraat) en de belangrijkste sociale afspraken onder de noemer Bouwen voor de buurt (o.a. terugkeergarantie, iedere bewoner keuze voor gerenoveerde of nieuwbouwwoning). In de herfst van 2021 is dit sociaal plan naar bewoners gestuurd en momenteel is de bewonerscommissie een bewonersraadpleging aan het houden om te onderzoeken of er draagvlak is voor de plannen. Daarna zal een uitwerking van het sociaal plan op complexniveau worden opgesteld. Dit zullen meerdere verschillende uitwerkingen van het sociaal plan zijn, aangezien er meerdere complexen in de buurt bestaan.

Meer informatie

Adviseur Stichting !WOON: Kevin van Beek

Bewonerscommissie Couperus: Website

Woningcorporatie Stadgenoot: Website

Gemeente Amsterdam: Website


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Stadgenoot

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON