Transformatieproject Bernard Loderstraat 39-57

Woningcorporatie Eigen Haard wil de 7 woonblokken aan de Bernard Loderstraat aanpakken. Het woonblok Bernard Loderstraat 39-57 valt onder deze aanpak, maar vormt een apart project. Het gaat om 40 woningen en 10 bedrijfsruimten.

Aanpak

Eigen Haard heeft een afweging gemaakt tussen renovatie en sloop en heeft uiteindelijk de voorkeur gegeven aan sloop-nieuwbouw. Na een technisch- en een woonwensen onderzoek werd de conclusie getrokken dat er een aanpak nodig is van ongeveer alles. Er zijn veel klachten over vocht, tocht en schimmel. Bewoners ervaren geluidsoverlast van buren en buiten en van geuroverlast. De beoogde aanpak kan niet in bewoonde staat worden uitgevoerd en is dermate ingrijpend en kostbaar dat nieuwbouw realistisch is. Dit scenario is ook aan bewoners gepresenteerd op een bewonersbijeenkomst in april 2017. Het plan gaat uit van sloop/nieuwbouw zonder behoud van huurovereenkomst, maar wel met een terugkeer mogelijkheid voor de bewoners die wensen terug te keren in de nieuwbouw. De huidige bedrijfsruimten komen terug op andere plek.

Stand van zaken

Eigen haard heeft samen met de bewonerscommissie het sociaal plan opgesteld. Daarna zijn de plannen aan alle bewoners voorgelegd en de meerderheid stemde ermee in. Begin januari 2019 hebben de bewonerscommissie en Eigen Haard de ontwikkelingsfase afgesloten en het sociaal plan ondertekend. Het project bevindt zich op dit moment in de realisatiefase en de herhuisvesting is volop aan de gang. De verwachting is dat Eigen haard in 2020, zodra de omgevingsvergunning is verleend, met de uitvoering kan beginnen.

Meer informatie

!WOON: Bewonersconsulent Fatima Zohra Ben Salah

Start:

10-03-2020

Loopt tot:

10-03-2020

Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Eigen Haard

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON