Venserpolder – Amsterdam Zuidoost [ontwikkelbuurt]

Venserpolder is een ontwikkelbuurt. Dit betekent voor u dat er veel gaat gebeuren. Niet alleen op straat of in de parken. Ook wordt gekeken naar de huizen. Wat kan er verbeteren en waar kan er nog gebouwd worden. Ook wordt gekeken naar werkgelegenheid. Het is belangrijk dat ook uw stem gehoord wordt. !WOON ondersteunt bewoners om hun stem te laten horen.

Aanpak

!WOON is door de gemeente gevraagd u als bewoner te ondersteunen bij de inspraak. Daarom komen wij graag met u in contact. Onder aan deze pagina vind u de contactpersonen die u kunt benaderen voor Venserpolder.

Stand van zaken
Er is een planteam met medewerkers van de gemeente, de woningcorporaties en !WOON. Het planteam stelt de speelruimte en spelregels vast. !WOON voert in de buurt gesprekken met mensen die nu of in de toekomst aan willen haken. Daarnaast is !WOON altijd op zoek naar de thema’s die in Venserpolder  spelen.

Aanmelden voor de klankbordgroep Venserpolder van !WOON, kan per mail via de programma medewerkers:
Baudouin Knaapen.


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON