Wildemanbuurt – A’dam Nieuw-West [ontwikkelbuurt]

In de Wildeman vinden op dit moment op verschillende plekken vernieuwingen plaats in de openbare ruimte. Er worden ook plannen gemaakt. Stadgenoot heeft veel bezit in deze buurt.  Voor de toekomst wordt nu onderzocht of en hoe de buurt aardgasvrij kan worden.  !WOON neemt bewoners mee in dit proces.

Aanpak

De afgelopen jaren is regelmatig met bewoners in de Wildeman- en Blomwijckerbuurt gesproken door onder andere de gemeente. Diverse plannen zijn in het verleden uitgesteld of gestopt. Nu pakken gemeente en corporaties de vernieuwing weer op. !WOON betrekt en ondersteunt bewoners bij de vernieuwing van de buurt. We voeren gesprekken met contactpersonen in de buurt die veel mensen kennen. Met hen maken we  een plan om de buurt bij het proces te betrekken, hierover te informeren en mee te laten praten.

Stand van zaken

!WOON is aangesloten om te zorgen dat ook bewoners meedoen in het proces. We zijn geregeld in de buurt en gaan in gesprek met bewoners over het thema. Op dit moment lopen nog projecten, en wordt nagedacht over nieuwe verbeteringen voor in de buurt. Over deze nieuwe plannen gaan gemeente en de corporaties in de loop van 2019 in gesprek met de buurt.

!WOON zoekt en betrekt  bestaande bewoners groepen, om de bewoners optimaal  te ondersteunen in het proces met gemeente, corporaties en andere partijen. We werken samen met de bewoners en in de buurt actieve organisaties aan een meedenknetwerk.

Wilt u meepraten over aardgasvrij in deWildeman-Blomwijckerbuurt neem dat contact op met Hielke Ploeg van !WOON: h.ploeg@wooninfo.nl

Kijk voor meer ontwikkelingen in de Wildeman en Blomwijckerbuurt op deze pagina van de gemeentelijke website. Op deze pagina van de gemeente vindt u meer informatie over de aanpak.

 

 


Projectsoort:

,

Stadsdeel:

Verhuurder:

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON