WASA Student Village

English

Huurders hebben in 2020 € 65 per maand voor meubilering betaald, dus € 780 per jaar.

Verhuurder Camelot heeft deze kosten niet afgerekend. Dat is niet volgens de regels: Vergoeding voor meubilering hoort als servicekosten afgerekend te worden op basis van de aankoopwaarde.

Om die reden hebben een aantal huurders een procedures bij de huurcommissie gestart. De huurcommissie heeft de facturen voor de meubilering ingezien. In deze procedures heeft de huurcommissie geconcludeerd dat Camelot maximaal € 370 voor de meubilering mag vragen.

Dat betekent dat deze huurders ongeveer € 320 terug krijgen voor 2020.

Laat geen geld liggen – kom nu in actie

Woonde je in (een deel van) 2020 in WASA Student Village? Tot en met 30 juni kunnen wij een procedure voor je starten over de afrekening servicekosten 2020. Misschien valt het bedrag dat je terug krijgt lager uit, maar het is vast de moeite waard.

Stuur dan graag zo snel mogelijk, uiterlijk voor aanstaande donderdag de volgende stukken naar flexhuren@wooninfo.nl:

  • Huurovereenkomst
  • Afrekening servicekosten 2020. Of een schriftelijke correspondentie waaruit blijkt dat je de afrekening hebt opgevraagd een niet ontvangen
  • Bezwaar tegen afrekening indien je bezwaar hebt gemaakt (nice to have maar niet noodzakelijk)

Laat ons weten als je vragen hebt.

WASA Student Village – fees furniture 2020

Tenants in WASA Studen Village paid € 65 per month for furniture, that’s € 780 per year. Landlord Camelot didn’t settle these fees. That’s not according to the rules: Fees for furniture have to be settled as service charges based on the purchase value.

Consequently, a few tenants started a procedure with the Huurcommissie. The Huurcommissie checked the invoices for the furniture. They came to the conclusion that Camelot might only charge up to € 370 per year for furniture.

That means that these tenants get around € 320 back from 2020.

Reclaim your money – take action now

Did you live in (part of) 2020 and/or 2021 at WASA Student Village? We can start a procedure about the settlement service charges 2020 for you until latest June 30.

So please send the following documents as soon as possible, latest before Thursday to flexhuren@wooninfo.nl:

  • Rental lease agreement
  • Final settlement service charges 2020. Or written correspondence which shows that you asked for the settlement but didn’t receive it

Artikel delen:

!WOON