Activiteitenverslag 2010

28 januari 2011

Eind januari is het Activiteitenverslag 2010 van het Wijksteunpunt Wonen Centrum verschenen. Dit verslag is een rapportage van alle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Centrum in het kalenderjaar 2010 en bevat een aantal belangrijke signaleringen. U kunt het Activiteitenverslag 2010 in Pdf-format downloaden door hier te klikken.

Artikel delen:

!WOON