Rochdale en onderhoud

19 januari 2011

In het Parool van zaterdag 15 januari staat een uitgebreid artikel over Rochdale en het uitstellen van renovatieprojecten. Er is te weinig geld om renovaties door te zetten en achterstallig onderhoud komt aan bod. Als Wijksteunpunt Wonen komen we dat veel tegen. Ook bij corporaties gaat er het nodige fout wat betreft het voorkomen en oplossen van onderhoudsklachten. De problemen in de corporatiesector zijn meestal wel van een andere orde dan die van grote delen van de ons bekende particuliere huursector.

Die nuance ging uiteraard verloren in het artikel. Een medewerkster van het Wijksteunpunt Wonen heeft aangegeven dat we veel klachten krijgen van corporatiehuurders in het algemeen. Rochdale is ons zeker bekend maar staat niet te boek als dé slechtste corporatie. Dat wordt al gauw vertaald in ‘Rochdale staat bij ons te boek als één van de slechtste partijen’. Zoals gezegd is het verschil tussen corporatiesector en de particuliere verhuur hier veronachtzaamd. En binnen de corporatiesector hebben we zo weinig partijen meer dat de best presterende ook bij de 6 slechtst-presterende hoort als we de meest relevante partijen in stadsdeel zuid noemen: Stadgenoot, De Keij, Eigen Haard, Ymere, de Alliantie en Rochdale. Tsja, dan is ook de slechtste één van de beste en omgekeerd.

Als voorbeeld van een zaak waar de corporatie iets niet goed oploste vertelden we over een huurder die een potje verf kregen van de corporatiemedewerker om de schimmel in huis weg te verven. Vochtdoorslag- en ventilatieproblemen bleven onaangepakt. Maar laat dat nou net een voorbeeld van een afhandeling van een andere corporatie zijn geweest. En we komen wel eens wegrottende balkons tegen. De geïnterviewde medewerker is er nog nooit een bij Rochdale tegengekomen en heeft dit zelf ook niet tijdens het gesprek aangeroerd. Het is dus vreemd dat dat wel bij haar in de mond gelegd wordt. Ook berichten van ondergetekende aan het Parool dat we niet zo maar gradaties van slechtheid kunnen geven omdat je dan ook de hoeveelheid en soort bezit in ogenschouw moet nemen zijn niet doorgedrongen tot het Parool. De verwijzing waar die informatie gehaald kan worden is niet nagevolgd. Het artikel was blijkbaar al geschreven.

Het is dan ook geen wonder dat de corporatie het gevoel krijgt dat hier sprake is van corporatie-bashing. Maar goed, voor de corporatiesector hoort de lat ook wel hoger te liggen. En wat dat betreft heeft het ons in het nabije verleden verbaasd welke druk er door Rochdale op gezinnen van inwonende (klein)kinderen werd gezet om de woning te verlaten. Ook verbaasde ons dat uit relatief veel woningen in een eerder gerenoveerd complex meldingen van huiszwam kwamen. En klachten over slecht geplaatste kozijnen waardoor het tocht. We staan uiteraard als Wijksteunpunt Wonen individuele huurders bij die deze problemen willen aankaarten bij de corporatie en zich niet met een telefoontje willen laten afschepen. Maar we zijn eigenlijk veel blijer dat er bewoners uit dat complex zijn die naar aanleiding van de problemen een bewonerscommissie hebben gevormd. Als bewonerscommissie willen zij problemen met hun verhuurder bespreken en zo vroegtijdig laten aanpakken of voorkomen. En dan is het te prijzen dat de Amsterdamse corporaties meestal erg blij zijn met een dergelijke gesprekspartner. Beheerzaken en onderhoud zijn geen kwesties die huurders zonder meer aan de verhuurder kunnen overlaten.

Wilt u informatie over mogelijkheden van een bewonerscommissie, neem dan contact op met het Wijksteunpunt Wonen in Zuid.

Belangenbehartiging van huurders op stads(deel)-niveau verloopt via de huurdersverenigingen de Pijp info@hvdepijp.nl, Zuid hvzuid@dds.nl en Zuideramstel hvza@dds.nl.

Artikel delen:

!WOON