Energieteam officieel van start

Aftrap

22 februari 2011

Met een forse (groene) knal is op vrijdag 11 februari het Energieteam Amsterdam officieel van start gegaan. Meer dan 90 huurders en medewerkers van de Huurdersvereniging Amsterdam, de Wijksteunpunten Wonen en andere belangstellenden waren hierbij aanwezig in de Van Eesterenzaal in wijkcentrum Eigenwijks in Slotervaart. De aftrap werd verricht door wethouder De Wilt (stadsdeel Nieuw West), Hans van Harten (directeur Amsterdamse Federatie Woningcorporaties), Mohib Abrari (vice voorzitter Huurdersvereniging Amsterdam) met een schot op (open) doel.

Het energieteam is een nieuw initiatief van Huurdersvereniging Amsterdam. Huurders en bewonerscommissies kunnen het energieteam gratis inschakelen om hun woningen te scannen op energiebesparende mogelijkheden. Uitgangspunt is dat de stookkosten lager worden en het wooncomfort verbetert bij een beperkte huurverhoging.

Onder leiding van dagvoorzitter Ingrid Houtepen kwamen diverse belanghebbenden aan het woord over de oprichting en de werkwijze van het energieteam en volgde een debat en discussie naar aanleiding van vragen uit de zaal.

Huurdersvereniging Amsterdam

Mohib AbrariMohib Abrari, de vice voorzitter van de Huurdersvereniging Amsterdam, benadrukte dat energiebesparing bij huurwoningen een heel belangrijk onderwerp is. Door de stijgende energieprijzen en huren staat de betaalbaarheid van huurwoningen onder druk. Huurders kunnen natuurlijk bewust omgaan met energie in hun woning en zelf kleine energiebesparende maatregelen aanbrengen (kierdichting, radiatorfolie) maar voor de grote besparingen is de verhuurder aan zet. Het energieteam biedt technisch advies en professionele ondersteuning bij het maken van plannen voor energiebesparende maatregelen. Huurders kunnen deze plannen dan aanbieden aan hun verhuurder. Het energieteam is bedoeld om huurdersinitiatieven te ondersteunen en participatie van bewoners energiebesparing te bevorderen.

Film Energieteam

In een korte film was een huisbezoek van het energieteam te zien. Hierin komt een huurder aan het woord met wensen voor energiebesparende maatregelen. Het energieteam geeft aan hoe dit initiatief kan worden ondersteund en wat het energieteam kan betekenen.

ATVA

Maarten HartmanNaar aanleiding van de stijging van service- en stookkosten heeft Maarten Hartman, bewoner van het ATVA-comlex in de Marnixstraat, samen met een aantal andere huurders een bewonerscommissie opgericht. Met ondersteuning van het lokale Wijksteunpunt Wonen wil de bewonerscommissie inzicht in de stookkosten en in de wijze van afrekening met individuele huurders. Het energieteam is ingeschakeld om advies te geven over energiebesparende maatregelen. Gezamenlijk wordt een energieplan opgesteld waar in ieder geval individuele bemetering onderdeel van uitmaakt. Daarnaast kan het wooncomfort worden verbeterd door het aanbrengen van dubbel glas en het verbeteren van de ventilatiemogelijkheden.

Energieteam

Justin Kleijn, adviseur van het energieteam, vertelde op welke wijze het energieteam in opdracht van huurders aan de slag gaat en wat de beoogde resultaten zijn.

Huurders kunnen direct contact opnemen met het energieteam. In een kort gesprek wordt bekeken of er aanleiding voor een huisbezoek is. Bij een huisbezoek inspecteert het energieteam de woning(en) en stelt op basis daarvan technische adviezen op. Samen met de huurders wordt een concreet voorstel gemaakt met energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatieglas, verwarmingsketels met een hoog rendement of het isoleren van muren, gevels of daken. De bewoners leggen het voorstel daarna voor aan de verhuurder. Medewerkers van het Wijksteunpunt begeleiden de huurders eventueel bij deze gesprekken. Het doel is om concrete afspraken te maken tussen huurders en verhuurder over de energiebesparende maatregelen en de huurverhoging die hier tegenover staat. Ook verhuurders met een verbeterplan kunnen een beroep doen op het energieteam.

Stadgenoot

Aleida VerheusAleida Verheus is beleidsmedewerker bij woningbouwvereniging Stadgenoot. Stadgenoot heeft 30.000 woningen in beheer en heeft als doelstelling om in 10 jaar 20% op het gasverbruik te besparen. Dit dient mede gerealiseerd te worden door van deze woningen de energie efficiëntie te verbeteren. Een derde van de woningen heeft een E, F of G-label. Voor deze verbetering dient ook onrendabel te worden geïnvesteerd. Stadgenoot heeft beperkte financiële middelen en kan deze alleen strategisch investeren. Stadgenoot gaat bewoners nu bij de planvorming betrekken. Initiatieven van huurders, ondersteund door het energieteam, zijn van harte welkom om binnen de fysieke uitgangspunten en financiële randvoorwaarden energieplannnen te kunnen uitvoeren.

Vragen en discussie

Na de presentaties konden de aanwezigen vragen stellen aan de sprekers of Publieksvragenspecifieke prangende vragen over energiebesparing in het algemeen. Deze hadden betrekking op woonlastenwaarborg, werkwijze van het energieteam, plannen en doelstellingen van woningcorporaties etc.

Na de discussie en vragenronde is met de officiële aftrap het energieteam van start gegaan. Daarna was het tijd voor een afsluitend drankje met biologische, lokaal geproduceerde en dus energiebesparende hapjes.

Het Energieteam is een initiatief van de HA en ondergebracht bij het Wijksteunpunt Wonen.

de foto’s zijn gemaakt door Bas Baltus

Artikel delen:

!WOON