Huurverhoging of huurbevriezing?

16 maart 2011

Per 1 juli a.s. zullen vrijwel zeker wijzigingen plaatsvinden in het woningwaarderingstelsel dat voor huurwoningen in Nederland geldt.

De wijzigingen hebben te maken met de doelstelling woningen energiezuiniger te maken, en om dit te bereiken zal per deze datum een aantal onderdelen in de woningwaardering vervangen worden door een waardering op basis van het energielabel.

Het energielabel voor woningen geeft aan de mate waarin een woning energiezuinig of onzuinig is: van label A++ (zeer energiezuinige woning) t/m label G (zeer energie onzuinige woning).

Heeft een woning (nog) geen label, dan is het bouwjaar van de woning bepalend: woningen van voor 1976 krijgen dan label G, en hoe jonger de woning, hoe hoger label wordt toegekend.

De wijziging van het woningwaardering stelsel betekent ook dat er ten opzichte van de huidige waardering verschillen kunnen optreden. Omdat per 1 juli een aantal onderdelen in de waardering vervalt (cv-ketel, isolatie en dubbel glas) en vervangen wordt door een aantal punten op basis van label dan wel bouwjaar, betekent dit dat de voor een woning geldende maximale huurprijs behorend bij het aantal punten ook kan wijzigen.

In sommige gevallen kan als gevolg van de wijziging een lager aantal punten ontstaan met een bijbehorende lagere maximale huurprijs. Voor bepaalde categorieën huurders kan de situatie optreden dat de feitelijke betaalde (kale) huurprijs boven de maximale huurprijs ligt. In die gevallen mag geen huurverhoging worden doorberekend en wordt de huurprijs bevroren.

De regeling die de overheid heeft verzonnen is zoals gebruikelijk in Nederland niet een van de eenvoudigste, ook al omdat er onderscheid gemaakt wordt tussen categorieën huurders op basis van de ingangsdatum van de verhuur.

Bovendien is sprake van een overgangstermijn tot 1 januari 2014, als op dat moment de huurprijs nog steeds hoger is dan de maximale huurprijs kan vanaf deze datum zelfs huurverlaging aangevraagd worden.

Het is dus van belang om dit jaar het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder goed te bestuderen, omdat niet uit te sluiten valt dat er verhuurders zullen zijn die –bewust of onbewust- een verkeerd huurverhogings percentage hanteren.

Het Wijksteunpunt Wonen in uw stadsdeel kan uw huurverhogingsvoorstel beoordelen, het enige dat u daarvoor hoeft te doen is een kopie van het voorstel bij het Wijksteunpunt Wonen in te leveren. U ontvangt daarna advies of de gevraagde huurverhoging correct is.

Artikel delen:

!WOON